Title: Využití nástrojů in-store marketingu v maloobchodě
Other Titles: The usage of in-store marketing tools in retail
Authors: Hikischová, Lenka
Advisor: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23216
Keywords: in-store;point of purchase;nákupní prostředí;moderní technologie
Keywords in different language: in-store;point of purchase;shopping environment;modern technology
Abstract: Předložená diplomová práce má za cíl zjistit využití nástrojů in-store marketingu v maloobchodech. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce je zaměřena pozornost na vysvětlení základních pojmů týkajících se dané problematiky a dále jsou zde podrobněji popsány jednotlivé nástroje in-store komunikace. Mezi nástroje in-store komunikace jsou pro účely této diplomové práce zařazeny POP prostředky, nákupní prostředí a moderní technologie, které jsou považovány za zprostředkovatele komunikace v obchodech. V praktické část práce se nachází výsledky výzkumu, který probíhal v rámci projektu SGS-2015-023 s názvem "Využití moderních technologií v marketingové komunikaci" a kterého byla autorka předkládané diplomové práce členem. V závěru práce jsou výsledky výzkumu shrnuty a jsou doplněny o možná doporučení.
Abstract in different language: The aim of the submitted thesis is to find out the extent of utilization of in-store marketing tools in retail. It is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part focuses on the explanation of the basic terms relevant to the given problems which is followed by a detailed description of the particular in-store communication tools. Among those included for the purpose of this thesis belong the POP means, the shopping environment and the modern technology which are considered the intermediaries of communication in the shops. The practical part deals with the results of the research that was done within the SGS-2015-023 project called The Use of Modern Technology in Marketing Communication which the author of this thesis participated in. The final part sums up the results of the research and supplements it with potential recommendations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hikischova.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
Hikischova_V.pdfPosudek vedoucího práce625,22 kBAdobe PDFView/Open
Hikischova_O.pdfPosudek oponenta práce616,91 kBAdobe PDFView/Open
Hikischova_P.pdfPrůběh obhajoby práce162,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23216

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.