Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
dc.contributor.authorKorbelová, Edita
dc.contributor.refereeČechurová Lenka, Ing.
dc.date.accepted2016-1-26
dc.date.accessioned2017-02-21T08:19:59Z-
dc.date.available2014-10-25
dc.date.available2017-02-21T08:19:59Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2015-12-14
dc.identifier63200
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23223
dc.description.abstractPředložená diplomová práce se zabývá výzkumem venkovní reklamy ve třech vybraných lokalitách města České Budějovice. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Hlavním cílem je vytvořit teoretický podklad týkající se marketingu a venkovní reklamy a dále na toto téma realizovat výzkumné šetření v Českých Budějovicích a prezentovat informace o stavu reklamních nosičů v oblasti OOH reklamy. Teoretický podklad týkající se marketingové komunikace, OOH reklamy a výzkumu jako takového, je zpracován v teoretické části této práce. Výzkumné šetření, včetně podrobného výstupu zjištěných informací v podobě výzkumné zprávy, jsou uvedeny v části empirické. Podkladem pro návrh výzkumu a jeho realizaci byla odborná publikace společnosti ESOMAR, která byl vydána v roce 2009 jako přehledný dokument představující jednotnou metodiku měření zásahu u nosičů venkovní reklamy.cs
dc.format137 s. (201 549 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvýzkumné šetřenícs
dc.subjectvenkovní reklamacs
dc.subjectmobilitacs
dc.subjectčeské budějovicecs
dc.titleVýzkum venkovní reklamy ve vybraném městěcs
dc.title.alternativeThe reasearch of outdoor advertising in the selected cityen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis engages in research into outdoor advertising in three selected localities of the city of České Budějovice. It is divided into two parts theoretical and empirical. The main aim of the thesis is to create a theoretical foundation applied to the marketing of outdoor advertising and also to realize research survey in České Budějovice and present information about the state of advertising media in the field of OOH advertising. The theoretical foundation concerning the marketing communication, OOH advertising and the research itself is formulated in the theoretical part of this thesis. The research survey, including a detailed output of the obtained information in the form of a research report is stated in the empirical part. The basis for the research design and realization was ESOMAR's specialist publication published in 2009 as an organized document representing unified methodology of measuring outdoor advertising media exposure.en
dc.subject.translatedresearch surveyen
dc.subject.translatedoutdoor advertisingen
dc.subject.translatedmobilityen
dc.subject.translatedčeské budějoviceen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Edita_KORBELOVA.pdfPlný text práce3,31 MBAdobe PDFView/Open
Korbelova_V.pdfPosudek vedoucího práce699,67 kBAdobe PDFView/Open
Korbelova_O.pdfPosudek oponenta práce556,25 kBAdobe PDFView/Open
Korbelova_P.pdfPrůběh obhajoby práce183,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23223

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.