Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠašková, Kateřina
dc.contributor.authorKoczó, Pavel
dc.contributor.refereePecha, Lukáš
dc.date.accepted2012-05-29
dc.date.accessioned2013-06-19T06:27:16Z
dc.date.available2011-06-02cs
dc.date.available2013-06-19T06:27:16Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-03
dc.identifier48760
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2322
dc.description.abstractPráce podává ucelený přehled o vzniku a vývoji akkadského práva. Popisuje a charakterizuje jednotlivé dochované právní památky. Dále se zabývá právními zásadami a ve stručnosti pojednává o historii území, mezopotámské společnosti a jejím třídním složení. Na závěr diplomová práce uvádí druhy trestných činů, jejich stíhání a popisuje následný výkon spravedlnosti.cs
dc.format101 s. (149 913 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectMezopotámiecs
dc.subjectmezopotámské obyvatelstvocs
dc.subjectakkadštinacs
dc.subjectspolečenské třídy v Mezopotámiics
dc.subjectzásady akkadského právacs
dc.subjectvýkon spravedlnostics
dc.subjectpísařské školycs
dc.subjectChammurapiho zákoníkcs
dc.subjectzákony z Ešnunnycs
dc.subjectstředoasyrské zákonycs
dc.subjectpředpisy asyrských vladařů pro palác a harémcs
dc.titleAkkadské právní textycs
dc.title.alternativeAkkadian legal textsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra blízkovýchodních studiícs
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis gives a comprehensive overview of the formation and development of Akkadian law. It describes and characterizes the various legal preserved monuments. It also deals with the sources of the law and legal principles and briefly discusses about the history of the territory, about the Mesopotamian society and their social classes. Finally thesis explains the types of crimes, their prosecution and describes the Mesopotamian judicial system.en
dc.subject.translatedMesopotamiaen
dc.subject.translatedcriminal lawen
dc.subject.translatedcivil lawen
dc.subject.translatedprinciples of akkadian lawen
dc.subject.translatedmesopotamian judicial systemen
dc.subject.translatedscribal schoolsen
dc.subject.translatedlaws of Eshnunnaen
dc.subject.translatedCode of Hammurabien
dc.subject.translatedmiddle assyrian lawsen
dc.subject.translatedmiddle assyrian palace decreesen
dc.subject.translatedakkadian cuneiform scripten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Akkadske pravni texty.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
Koczo_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce318,25 kBAdobe PDFView/Open
Koczo_oponent.pdfPosudek oponenta práce328,01 kBAdobe PDFView/Open
Koczo.pdfPrůběh obhajoby práce143,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2322

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.