Název: Vztahy Asýrie a Urartu v 1. polovině 1. tisíciletí př.n.l.
Další názvy: Political Relations between Assyria and Urartu from the 13th to the 7th century BC.
Autoři: Kocourková, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Pecha, Lukáš
Oponent: Šašková, Kateřina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2324
Klíčová slova: starověk-politické dějiny-Asýrie-Urartu
Klíčová slova v dalším jazyce: antiquity-political relations-Assyria-Urartu
Abstrakt: Práce poskytuje přehled politických vztahů mezi Asýrií a jejím severním sousedem Urartu během období od 13. do 7. století př.n.l. Od 13. do poloviny 9. století př.n.l. probíhalo formování státu Urartu a jeho vznik kolem poloviny 9. století př.n.l. byl částečně dílem Asyřanů. Až do zániku Asýrie na konci 7. století př.n.l. probíhaly čilé politické vztahy. Na konci práce je uveden přehled politických aparátů obou států.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis offers overview of political relations between Assyria and Urartu from the 13th to the 7th century BC. Urartu was Assyria's neighbour in the north. Their relations between the middle of the 9th century to the end of the 7th century were very active. In this period Urartu was Assyria's political rival and they competed together.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace- Sarka Kocourkova.pdfPlný text práce486,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kocourkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce369,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kocourkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce357,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kocourkova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce119,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2324

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.