Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
dc.contributor.authorPrantl, David
dc.contributor.refereeMičík Michal, Ing.
dc.date.accepted2016-6-2
dc.date.accessioned2017-02-21T08:20:27Z-
dc.date.available2015-10-23
dc.date.available2017-02-21T08:20:27Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-21
dc.identifier67722
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23243
dc.description.abstractPředložená práce je zaměřena na analýzu návštěvnosti webového portálu. Teoretická část práce představuje marketingový mix z pohledu internetu. Popisuje také situaci v oblasti prodeje reklamy na českém trhu a shrnuje důležité poznatky v oblasti optimalizace stránek pro vyhledávače a získávání návštěvnosti. V závěru teoretické části je stručně popsán analytický nástroj Google Analytics. Praktická část práce se zabývá analýzou českého portálu VezmiDestnik.cz (název je upraven). V úvodu je popsána situace na trhu a zhodnocena konkurence. Následně je s ohledem na zjištěné skutečnosti sestaveno zadání marketingového výzkumu, který se soustředí na odhalení možností dalšího růstu návštěvnosti a příjmů portálu. Výzkum využívá dat o návštěvnosti z Google Analytics. Na základě analýzy chování návštěvníků na portálu jsou navrhnuta relevantní opatření, jejichž cílem je další růst návštěvnosti a příjmů portálu.cs
dc.format83 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectportálcs
dc.subjectreklamacs
dc.subjectseocs
dc.subjectwebové stránkycs
dc.subjectnávštěvnostcs
dc.subjectwebová analytikacs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectgoogle analyticscs
dc.subjectmarketingový výzkumcs
dc.titleInternetový marketing webového portálucs
dc.title.alternativeInternet Marketing of a Web portalen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe submited thesis is focused on analyzing a website traffic. The theoretical part presents marketing mix on the Internet, further describes advertising spending on the Czech market. This thesis summarizes important findings in the field of optimizing the site for search engines and website traffic. The end of the theoretical part briefly describes analysis tool Google Analytics. The practical part analyzes the portal VezmiDestnik.cz (the name is modified). The introduction describes the situation on the Czech market and reviewed the competition. In the light of the findings is designed marketing research that focuses on the discovery of the potential for further growth in a website traffic and a revenue of the portal. The research is using data from Google Analytics. Based on the analysis of the visitors behavior on the portal are presented and discussed relevant modifications and improvements aimed to increase a website traffic and a revenue of the portal.en
dc.subject.translatedportalen
dc.subject.translatedadvertisingen
dc.subject.translatedseoen
dc.subject.translatedwebsiteen
dc.subject.translatedtrafficen
dc.subject.translatedweb analyticsen
dc.subject.translatedmarketingen
dc.subject.translatedgoogle analyticsen
dc.subject.translatedmarketing researchen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
text.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFView/Open
Prantl_V.pdfPosudek vedoucího práce744,63 kBAdobe PDFView/Open
Prantl_O.pdfPosudek oponenta práce599,53 kBAdobe PDFView/Open
Prantl_P.pdfPrůběh obhajoby práce153,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23243

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.