Title: Flexibilita účetních předpisů ve vztahu k žádosti o úvěr
Other Titles: The flexibility of accounting standards in relation to the loan application
Authors: Auštedová, Martina
Advisor: Zborková Jitka, Ing. Ph.D.
Referee: Hinke Jana, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23256
Keywords: účetní systém české republiky;účetní předpisy;flexibilita;míra účetní volnosti;vykazování;oceňování;účetní metody;zemědělský podnik;dotace;bankovní instituce;produkty;úvěr;analýza klienta
Keywords in different language: the accounting system of the czech republic;accounting regulations;the flexibility;the extent of liberty in accounting;reporting;valuation;accounting methods;the agricultural enterprise;the grant;banking institutions;products;the loan;the client analysis
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o flexibilitě účetních standardů, která je zde definována jakožto jistá míra účetní volnosti při volbě účetních metod, oceňovacích základen a jiných účetních a vykazovacích praktik. Na tuto problematiku je zde nahlíženo ze dvou pohledů, přičemž první z nich je ze strany zemědělských podniků žádajících o úvěr a druhý je ze strany bankovních institucí, které poskytují financování zemědělským podnikům. Práce zpočátku rozebírá účetní systém České republiky a následně popisuje flexibilitu v účetních předpisech. Dále jsou v práci vylíčeny dotační tituly týkající se zemědělských podniků jakožto jeden z hlavních zdrojů financování tohoto druhu podnikání. Praktická část je rozdělena na dvě pasáže. První z nich nejprve jednotlivě rozebírá konkrétní případy flexibility u zemědělských podniků. Jejím závěrem jsou různá doporučení podnikům, aby co nejlépe obstály při žádosti o úvěr. V druhé pasáži praktické části se tato práce zajímá o bankovní analýzu klienta, která je zaměřená na zkoumání míry flexibility. Završením této části je metodika pro pracovníka banky, která je zaměřená na postupové kroky při úvěrování klienta.
Abstract in different language: This thesis deals with a flexibility of accounting standards which we can define as an extent of liberty in accounting. This liberty means: choosing accounting methods, asset valuation, and other way of reporting and accounting practice. There are two points of view on this issue in this thesis. The first one is by the agricultural enterprises applying for a loan. The second one is by banking institutions which provide financing to agricultural enterprises. This thesis starts with describing the Czech accounting system and then the thesis continues with characteristic flexibility in accounting regulations. There are described grant policies, in the next chapter, as the one of the main sources of financing agricultural enterprises. The practical part is consists of two sections. The first one is about particular cases of accounting flexibility inside of agricultural enterprises. At the end of this chapter there are some recommendations for easier achievement at loan application. The second section of practical part of this thesis is about bank analysis of clients, which is concentrated on flexibility in accounting and reporting of agricultural enterprises. This chapter ends with methodology for banker who analyzes agricultural clients.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Austedova_Flexibilita ucetnich predpisu ve vztahu k zadosti o uver.pdfPlný text práce2,96 MBAdobe PDFView/Open
pv austedova.PDFPosudek vedoucího práce642,04 kBAdobe PDFView/Open
po austedova.PDFPosudek oponenta práce526,01 kBAdobe PDFView/Open
Austedova.PDFPrůběh obhajoby práce345,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23256

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.