Title: Financování zdravotní péče v USA
Other Titles: Financing of the health care in the USA
Authors: Beran, Petr
Advisor: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Referee: Karlovec Karel, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23257
Keywords: financování;zdravotní péče;zdravotnictví
Keywords in different language: financing;health care;health service
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá financováním zdravotnictví v USA. Dané téma bylo zvoleno z důvodu rozsáhlých změn, které se dějí v americkém zdravotnictví. Vláda a ministerstvo zdravotnictví v USA se snaží najít způsob, jak minimalizovat počet nepojištěných obyvatel a zároveň udržet výdaje na přijatelné úrovni. Práce zahrnuje popis základních modelů financování zdravotní péče, principy financování zdravotní péče v USA včetně postavení jednotlivých subjektů v systému a vztah mezi výdaji a zdroji financování. Hlavními cíli bylo analyzovat a zhodnotit zdravotnictví v USA i s ohledem na dostupnost a kvalitu zdravotní péče, rozdělit financování zdravotnictví z veřejných a soukromých zdrojů dle jednotlivých subjektů a predikovat změny, které přinese reforma zdravotnictví v USA.
Abstract in different language: This assignment is focused on the system of financing the health service in the USA. This theme was chosen for reasons of substantial changes that take place in this particular field. The government and the ministry of health are trying to find the way of reducing the number of unisured public and to keep the expenditures at a managable level. The work contains the description of fundamental models of financing the health care, the principles of financing the health care including the role of individual subjects in the system and the relation between expenditures and the sources of financing. The main goal was to analyze and valorize the health care provided from both, the public and private sources according to individual subjects and to anticipate the changes generated by the reforms.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_beranp.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
pv beran.PDFPosudek vedoucího práce623,75 kBAdobe PDFView/Open
po Beran.PDFPosudek oponenta práce603,19 kBAdobe PDFView/Open
Beran.PDFPrůběh obhajoby práce281,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23257

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.