Název: Analýza vlivů působících na signály GPS a jejich dopadů na výslednou chybu vypočtené polohy
Další názvy: Analysis of the influences acting on GPS signals and their impact on the resulting accuracy of the calculated position
Autoři: Jedlička, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Hloušek, Petr
Oponent: Veselý, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2326
Klíčová slova: GPS měření;zdroje chyb;minimalizace chyb;železniční prostředí;železniční bezpečnostně relevantní aplikace
Klíčová slova v dalším jazyce: GPS measurements;error sources;error mitigation;rail environment;safety-critical applications on the railway
Abstrakt: Název mé diplomové práce je Analýza vlivů působících na signály GPS a jejich dopady na výslednou chybu vypočtené polohy. Hlavním cílem této práce je provést zmapování a ověření všech nepříznivých vlivů, které působí na přesnost výpočtu polohy u GPS systému. Část práce je věnována návrhu metod měření jednotlivých vlivů, na kterou navazuje samotné praktické měření. Následuje vyhodnocení naměřených dat a uvedení možných opatření eliminujících působící vlivy na minimum. V poslední části práce jsou uvedena možná řešení vedoucí k použití GNSS v železničních bezpečnostně relevantních aplikacích.
Abstrakt v dalším jazyce: The name of my thesis is Analysis of the influences acting on GPS signals and their impact on the resulting accuracy of the calculated position. The main goal of this work is to map and verify all the adverse influences acting on the resulting accuracy of calculated position of GPS system. Part of the work is devoted to the design methods for measuring individual impacts, followed by the practical measurement. That is followed by evaluation of the measured data and introduction of possible precautions enabling minimization of the influences. In the last part of this work possible solutions leading to use of GNSS in safety-critical applications on the railway are presented.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Analyza vlivu pusobicich na signaly GPS a jejich dopady na vyslednou chybu vypoctene polohy.pdfPlný text práce5,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040562_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce371,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040562_oponent.pdfPosudek oponenta práce607,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040562_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce128,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2326

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.