Title: Controlling pracovního kapitálu ve zvoleném podniku
Other Titles: Controlling of working capital in specific subject
Authors: Kučera, Antonín
Advisor: Červený Josef, Ing. Ph.D.
Referee: Kahánek Václav, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23264
Keywords: controlling;pracovní kapitál;čistý pracovní kapitál;pohledávky;závazky
Keywords in different language: controlling;working capital;net working capital;receivables;payables
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na controlling pracovního kapitálu. V teoretické části je popsán pojem controlling a jeho dělení dle odborné literatury. Dále je v teoretické části popsán čistý pracovní kapitál a nástroje používané při řízení pracovního kapitálu. V praktické části je nejprve představena vybraná společnost a následně je popsán informační systém zvolené společnosti. Poté následuje analýza pracovního kapitálu se zaměřením na hlavní složky čistého pracovního kapitálu: pohledávky a závazky. Výsledky z analýzy řízení pracovního kapitálu vedou k vyhodnocení efektivity řízení pracovního kapitálu ve vybraném podniku. Na konci vyhodnocení jsou navržena možná zlepšení na řízení pracovního kapitálu, zejména v oblasti pohledávek.
Abstract in different language: Diploma thesis is focused on controlling of working capital. The theoretical part explains the concept of controlling and its classification according to the literature. Furthermore, in the theoretical part of thesis, there are described the net working capital and instruments used for management of working capital. In the practical part of thesis is firstly an introduction of a selected company, and further there is a description of an information system of the selected company. It is followed by analysis of working capital management focusing on the main components of net working capital: receivables and payables. The results of analysis of working capital management lead to evaluate the efficiency of working capital management in the selected company. In the end of the evaluation there are proposed possible suggestions for improving the working capital management especially in the area of receivables.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace_Kucera.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
pv kucera.pdfPosudek vedoucího práce580,26 kBAdobe PDFView/Open
po Kucera.pdfPosudek oponenta práce797,83 kBAdobe PDFView/Open
kucera obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce224,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23264

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.