Title: Analýza účetní závěrky a uzávěrky podniku
Other Titles: The analysis of final accounts and balance of the company
Authors: Pata, Lukáš
Advisor: Hinke Jana, Ing. Ph.D.
Referee: Zborková Jitka, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23265
Keywords: účetnictví;účetní uzávěrka;účetní závěrka;komparace;ias/ifrs
Keywords in different language: bookkeeping;final accounts;financial statements;comparison;ias/ifrs
Abstract: Tématem této diplomové práce je analýza účetní uzávěrky a závěrky konkrétního podniku, kdy výstupem práce bude zhodnocení transformace účetní závěrky, která je prováděna dle ČÚL na IAS/IFRS. Celá práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část definuje základní problematiku účetnictví a účetní závěrky dle ČÚL a dle IAS/IFRS. Následná praktická část představuje analyzovaný podnik z hlediska zaměření, efektivity, účetnictví, ale i z hlediska finanční analýzy. Klíčovou kapitolou je účetní uzávěrka a závěrka společnosti, kde jsou teoretické poznatky aplikovány do praxe a dochází k transformaci jednotlivých položek. Dále je tedy zobrazena komparace závěrky dle standardů IAS/IFRS a ČÚL. Závěr práce se věnuje zhodnocení a shrnutí celé práce.
Abstract in different language: The theme of this thesis is to analyze financial statements and statements of a particular enterprise, the outcome of this work will be to evaluate the transformation of the financial statements, which is performed according ČÚL to IAS/IFRS. The work is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part defines basic issues of accounting and financial statements in accordance with IAS/IFRS and ČÚL. Subsequent practical part represents the enterprise in terms of the focus, bookkeeping, but also in terms of financial analysis. A key chapter's financial statements and statements of cooperation, where theoretical knowledge is applied in practice and transformation of different articles is applied. Furthermore, it is displayed comparison statements in accordance with IFRS and ČÚL. The conclusion deals with assessment and summary of the whole work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analyza ucetni zaverky a uzaverky podniku.pdfPlný text práce2,47 MBAdobe PDFView/Open
pv pata.pdfPosudek vedoucího práce546,21 kBAdobe PDFView/Open
po pata.pdfPosudek oponenta práce676,57 kBAdobe PDFView/Open
pata obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce186,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23265

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.