Název: Hluk pohonu s asynchronním motorem
Další názvy: Noise of asynchronous machine drive
Autoři: Novák, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Janda, Martin
Oponent: Fořt, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2327
Klíčová slova: PWM;RPWM;EPWM;náhodné řízení;zvukový záznam;DSP;harmonické proud
Klíčová slova v dalším jazyce: PWM;RPWM;EPWM;random controlling;audio track;DSP;harmonic current
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na výběr vhodné modulace, která by potlačila hluk asynchronního motoru, zejména hluku odpovídající spínací frekvenci při řízení pulsně šířkovou modulací. K tomu budou použity dvě vybrané metody, které by měly hluk pohonu snížit. V práci jsou ukázány výsledky simulace vybraných stavů a porovnání se skutečným pohonem.
Abstrakt v dalším jazyce: The master theses focuses on the selection of the suitable modulation which would suppress the noise of asynchronous motor, especially the noise corresponding switching frequency produced by control of Pulse Width Modulation. To test above mentioned point will be used two selected methods which should reduce the noise of the drive. The thesis presents results of the simulation of the selected statuses and shows the comparison with the real drive.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Novak_Tomas_E09N0245P.pdfPlný text práce2,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040564_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce312,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040564_oponent.pdfPosudek oponenta práce323,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040564_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce116,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2327

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.