Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHinke Jana, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorFuseková, Denisa
dc.contributor.refereeZborková Jitka, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-2-3
dc.date.accessioned2017-02-21T08:21:12Z-
dc.date.available2014-10-25
dc.date.available2017-02-21T08:21:12Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2015-4-24
dc.identifier63762
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23272-
dc.description.abstractDiplomová práce řeší fúze a jejich účetní a daňové aspekty dle platné legislativy České republiky. Práce má za cíl vytvořit metodiku pro řešení vnitrostátní fúze sloučením. V teoretické části je vysvětlena problematika spojování podniků, jejich ekonomická podstata, typy fúzí, motivy a rizika fúzí. Dále jsou uvedeny účetní a daňové aspekty fúze. V praktické části jsou představeny fúzující společnosti, projekt a harmonogram fúze. Následně je uvedeno účetní řešení fúze, způsob účtování o ocenění majetku na reálnou hodnotu, stanovení účetních odpisů, odloženého daňového závazku a metoda konsolidace účetních závěrek. U nástupnické společnosti jsou uvedené daňové dopady fúze, povinnost registrace k daním, podání daňového přiznání, oznamovací povinnost.cs
dc.format83
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectfúzecs
dc.subjectrozhodný den fúzecs
dc.subjectzahajovací rozvahacs
dc.subjectkonsolidacecs
dc.subjectdaněcs
dc.titleFúze obchodních společností z účetního a daňového hlediskacs
dc.title.alternativeMergers from accounting and tax point of view.en
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická
dc.thesis.degree-programEkonomika a management
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe Graduation Theses is targeted at mergers and their accounting and tax aspects from the Czech law point of view. The theses focuses on developing methodology for the solution of Czech mergers. In the theoretical part is explained the issue of the mergers, their economic substance, the types of merger, the motives and risks of the merger. The following are the accounting and tax aspects of mergers. In the practical part are presented merging companies, the project and schedule of merger. Then is stated accounting treatment of the merger, the method of accounting valuation at fair value, the calculation of accounting depreciation and deferred tax liability, methods of consolidating financial statements. Then are listed tax implications of the merger on the acquired company, the registration to the tax, filing tax returns.en
dc.title.otherneuveden
dc.subject.translatedmergeren
dc.subject.translatedeffective date of the mergeren
dc.subject.translatedopening balanced sheeten
dc.subject.translatedconsolidationen
dc.subject.translatedtaxationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Fusekova_2015.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
pv fusekova.PDFPosudek vedoucího práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
po fusekova.PDFPosudek oponenta práce418,05 kBAdobe PDFView/Open
Fusekova.PDFPrůběh obhajoby práce285,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23272

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.