Title: Účetní a daňové aspekty mezinárodního obchodu
Other Titles: Accounting and Tax Aspects of International Trade
Authors: Kůsová, Petra
Advisor: Zborková Jitka, Ing. Ph.D.
Referee: Vlčková Zdeňka, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23273
Keywords: mezinárodní obchod;dph;souhrnné hlášení;intrastat;kurzové rozdíly
Keywords in different language: international trade;value added tax;summary reports;intrastat;exchange differences
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na mezinárodní obchod a konkrétní problematiky s ním spojené. Konkrétně se zabývá problematikou DPH a také problematikou kurzových rozdílů. Diplomová práce je zaměřena na společnost KONTRAKT CZ s.r.o., která se zabývá mimo jiné obchodováním s členskými státy Evropské unie a to konkrétně dodáním chovného a jatečného dobytka. Kapitola o DPH se v tomto případě zaměřuje na nutnost zpracovávání Souhrnného hlášení a také evidence Intrastat. Kapitola kurzových rozdílů charakterizuje kurzové riziko jako obecnou skutečnost poté se zabývá nástroji jeho zajištění. Tyto metody se dělí na interní a externí. Na základě těchto dvou kapitol jsou dále zpracována kritická místa společnosti KONTRAKT CZ s.r.o. při obchodování se zahraničím a dále opatření, která mohou vést k eliminaci dopadů způsobených právě těmito kritickými místy.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on international trade and issues that relate to this trade. Specifically is focused on issues of value added tax and exchange differences. As a concrete company is introduced KONTRAKT CZ s.r.o. This company is engaged in trading with abattoir and breeding cattle and delivery of this cattle to states of the European Union too. This states are for example Germany, Austria, Slovakia, Slovenia and Croatia. The chapter of value added tax is focused on the necessity of processing Summary reports and Intrastat. The chapter of exchange differences describes thee xchange rate risk and securing methods for this exchange rate risk. These methods are separand in to internal and external. Based on these two chapters, critical points of company KONTRAKT CZ s.r.o. in trade with foreing countries are processed. Then suggestion for elimination of this critical points are processed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ucetni a danove aspekty mezinarodniho obchodu, Kusova Petra.pdfPlný text práce3,14 MBAdobe PDFView/Open
pv kusova.PDFPosudek vedoucího práce374,92 kBAdobe PDFView/Open
po kusova.pdfPosudek oponenta práce470,14 kBAdobe PDFView/Open
kusova obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce185,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23273

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.