Title: Hodnocení efektivnosti vybraného investičního projektu
Other Titles: Evaluation of the effectiveness of the investment project
Authors: Raizlová, Martina
Advisor: Krechovská Michaela, Ing. Ph.D.
Referee: Karlovec Karel, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23275
Keywords: investice;investiční projekt;stroj;peněžní tok
Keywords in different language: investments;investment project;machine;cash flow
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomické efektivnosti vybraného investičního projektu ve společnosti STREICHER, spol. s r. o. Plzeň. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. První část práce, teoretická, je zaměřená na problematiku investic a investičního rozhodování. Jsou zde samostatné kapitoly zaměřené na technicko-ekonomickou studii projektu a na hodnocení efektivnosti investičních projektů. Druhá část práce, praktická, která aplikuje teoretické poznatky na společnost STREICHER, spol. s r. o. Plzeň. Tato část práce představuje společnost včetně předmětu činnosti a variant investičních projektů. Samostatné kapitoly jsou věnované vyhodnocení nejlepší varianty a hodnocení ekonomické efektivnosti vybrané varianty. Poslední kapitola obsahuje shrnutí závěrů vyplývajících z praktické části práce včetně doporučení pro společnost.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the evaluation of the effectiveness of the investment project of STREICHER, spol. s r. o. Plzeň. The thesis is divided into two parts, the theoretical and the practical. The first theoretical part is focused on the issue of the investments and the investment decision. There are separate chapters focused on the feasibility study of the project and the evaluation of the effectiveness of the investment project. The second practical part applies the theoretical basics to the company STREICHER, spol. s r. o. Plzeň. This part of the thesis introduces the company including activities of the company and the alternatives of the investment project. There are also separate chapters focused on the evaluation of the best alternative of the project including the evaluation of the effectiveness of this alternative. The final chapter includes the summary of the results gained from the analysis of the project, including some recommendations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Martina Raizlova.pdfPlný text práce2,09 MBAdobe PDFView/Open
pv raizlova0001.PDFPosudek vedoucího práce561,54 kBAdobe PDFView/Open
po raizlova0001.PDFPosudek oponenta práce638,79 kBAdobe PDFView/Open
Raizlova.PDFPrůběh obhajoby práce278,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23275

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.