Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDvořáková Lilia, Prof. Ing. CSc.
dc.contributor.authorJežková, Renata
dc.contributor.refereeMašek Jan, Ing.
dc.date.accepted2016-2-3
dc.date.accessioned2017-02-21T08:21:20Z-
dc.date.available2015-10-23
dc.date.available2017-02-21T08:21:20Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2015-12-14
dc.identifier66874
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23287
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá provedením analýzy a zhodnocení měření a řízení výkonnosti konkrétního podniku. V první části jsou rozebrány a kriticky zhodnoceny základní přístupy k měření a řízení podniku. Pozornost byla věnována zhodnocení rozdílů při využívání klasického a moderního přístupu k měření a řízení výkonnosti. Druhá část práce pak obsahuje aplikaci poznatků z teoretické části na konkrétní společnosti. Je provedena finanční analýza pomocí klasických nástrojů a nadále vypočtena a zhodnocena ekonomická přidaná hodnota. Ke zvýšení důvěryhodnosti interpretace výsledků bylo také použito srovnání s konkurencí a odvětvím.cs
dc.format127 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectebit (zisk před zdaněním a úroky)cs
dc.subjecteva (ekonomická přidaná hodnota)cs
dc.subjectcfroics
dc.subjectčistá provozní aktiva (noa)cs
dc.subjectwacc (průměrné vážené náklady kapitálu)cs
dc.subjectvýkonnost podniku.cs
dc.titleMěření a řízení výkonnosti ve vybraném podnikucs
dc.title.alternativeMeasurement and Performance Management in the selected company.en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedMy thesis deals with performing the analysis and evaluation of performance measurement and management of the particular company. In the first part are analysed and critical evaluated basic approach to measurement and management of the company. It was focused on evaluation in using classic and modern approach to measurement and management. The second part contains application of findings from theoretic part to particular company. The financial analysis is done helped by classic instrument and it is calculated and evaluated economic value added. For increasing of credibility interpretation results was also used comparison with competitors and lines.en
dc.subject.translatedfinancial analysesen
dc.subject.translatedebit before tax and increaseen
dc.subject.translatedeconomic value addeden
dc.subject.translatedcfroien
dc.subject.translatednet operating assets (noa)en
dc.subject.translatedweighted average cost of capital (wacc)en
dc.subject.translatedcompany performance.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jezkova_20151207.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
pv Jezkova.PDFPosudek vedoucího práce579,51 kBAdobe PDFView/Open
po Jezkova.PDFPosudek oponenta práce524,55 kBAdobe PDFView/Open
Jezkova.PDFPrůběh obhajoby práce283,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23287

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.