Title: Controlling pracovního kapitálu ve zvoleném podniku
Other Titles: Controlling of working capital in a selected company
Authors: Kalná, Kateřina
Advisor: Červený Josef, Ing. Ph.D.
Referee: Zborková Jitka, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23288
Keywords: controlling;pracovní kapitál;zásoby;pohledávky;finanční majetek
Keywords in different language: controlling;working capital;stock;receivable;financial assets
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na controlling jako nástroj podnikového řízení. Na vymezení obecného pojmu controlling je navázán teoretický rozbor controllingu pracovního kapitálu. V praktické části je provedena stručná analýza prostředí a finanční analýza společnosti Elitex Nepomuk, a.s., na kterou navazují analýzy jednotlivých složek pracovního kapitálu. Cílem praktické části diplomové práce bylo analyzovat pracovní kapitál a možnosti řízení jeho jednotlivých složek v podniku. Na závěr této práce je provedeno vyhodnocení controllingových aktivit ve společnosti a navržena možná opatření.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on controlling of working capital as an instrument of business management. The definition of the general concept of controlling is followed by theoretical analysis of working capital. Also, there is a brief environmental assessment and financial analysis of the company Elitex Nepomuk, a.s. performed in the practical part. The aim of the practical part of the thesis was to analyse working capital and possible ways of controlling of the individual components in the company. Finally, the efficiency evaluation of the controlling activities is made with the proposal of the possible improvements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kalna_Controlling_pracovniho_kapitalu.pdfPlný text práce7,83 MBAdobe PDFView/Open
pv kalna.pdfPosudek vedoucího práce603,41 kBAdobe PDFView/Open
po kalna.pdfPosudek oponenta práce586,46 kBAdobe PDFView/Open
kalna obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce231,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23288

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.