Název: Návrh modulu GTN pro editaci dat jízdního řádu vlaků
Další názvy: Design of GTN module for train timetable data editation
Autoři: Benedikt, Petr
Vedoucí práce/školitel: Hloušek, Petr
Oponent: Růžička, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2329
Klíčová slova: graficko-technologická nadstavba zabezpečovacího zařízení;GTN;editor;jízdní řád;databáze MySQL;Java
Klíčová slova v dalším jazyce: graphic-technological layer of signalling system;GTN;editor;timetable of transport;MySQL database;Java
Abstrakt: V rámci této diplomové práce je popsána funkce Graficko-technologické nadstavby zabezpečovacího zařízení. Jsou zde prozkoumány vlastnosti relační databáze a možnosti jejího propojení s programy v různých programovacích jazycích. Následně je prozkoumána struktura zadané databáze a je navržen uživatelský scénář, který by měl zajistit správnou posloupnost zadávání dat a zamezit jejich chybné identifikaci. Na základě popsaného uživatelského scénáře je realizován návrh aplikačního prostředí editoru jízdních řádů s použitím jedné z metod propojení databáze s programovacím prostředím.
Abstrakt v dalším jazyce: A function of Graphical and Technological Layer of signalling system is described in this thesis. A relational database functions and connection options of the database and programs are explored in number of programming languages. The structure of particular database is further explored and the user scenario is suggested. This scenario should provide secure sequence of data input and prevent from false identification. A draft of the timetable editor?s graphical user interface(GUI) is designed on the basis of described user scenario. This GUI is using one of the chosen methods to interconnect database and programming interface.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Benedikt_Petr-Navrh_modulu_gtn.pdfPlný text práce17,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040570_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce276,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040570_oponent.pdfPosudek oponenta práce335,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040570_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce124,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2329

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.