Title: Controlling zásob v podniku
Other Titles: Controlling of the stock in a company
Authors: Kolářová, Barbora
Advisor: Červený Josef, Ing. Ph.D.
Referee: Burešová Veronika, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23290
Keywords: controlling;zásoby;řízení;inventarizace
Keywords in different language: controlling;stock;management;inventorying
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na controlling zásob v podniku. Nejprve je v teoretické části vysvětlen pojem controlling a jeho vývoj. Dále jsou představeny controllingové funkce a činnosti. Druhá kapitola obsahuje význam řízení zásob v podniku. V praktické části je stručně charakterizována společnost Wikov Gear s.r.o. Následuje představení informačního systému společnosti. Čtvrtá kapitola obsahuje současnou situaci controllingových aktivit v oblasti zásob v podniku. Na základě provedené analýzy je pak v závěru uvedeno vyhodnocení stavu řízení zásob a vyvozena jsou možná zlepšení.
Abstract in different language: The diploma thesis focused on the controlling of the stock in a company. The first chapter explains the term controlling and its development. Afterwards the controlling functions and activities are explained. The second chapter describes inventory management in the company. The characteristic of the company Wikov Gear s.r.o. is in the practical part of the thesis. Introduction of the information system follows. Present controllinactivities are specified in the fourth capture. The conclusion is devoted to the evaluation of the implementing controlling activities, including the establishment of the suggestions for possible improvements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kolarova.pdfPlný text práce3,91 MBAdobe PDFView/Open
pv kolarova.pdfPosudek vedoucího práce581,26 kBAdobe PDFView/Open
po kolarova.pdfPosudek oponenta práce552,17 kBAdobe PDFView/Open
kolarova obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce213,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23290

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.