Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČervený Josef, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorMašková, Magdalena
dc.contributor.refereePechová Kateřina, Ing.
dc.date.accepted2016-6-2
dc.date.accessioned2017-02-21T08:21:23Z-
dc.date.available2015-10-23
dc.date.available2017-02-21T08:21:23Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-25
dc.identifier67199
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23293
dc.description.abstractDiplomová práce se na základě teoretických předpokladů zaměřuje na oblast controllingu pracovního kapitálu, jeho funkce a cíle, které jsou podkladem pro provedení analýzy controllingových aktivit podniku PEARTEC s.r.o. Empirická část práce charakterizuje vybraný podnik, jeho činnosti podnikání a společně s výpočty finančních ukazatelů v letech 2012-2015 tvoří podklad pro zhodnocení efektivity finančního řízení. V poslední části práce jsou uvedeny návrhy na zlepšení controllingových aktivit pracovního kapitálu ve vybraném podniku.cs
dc.format98 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcontrollingcs
dc.subjectpracovní kapitálcs
dc.subjectfinanční řízenícs
dc.subjectefektivitacs
dc.titleControlling pracovního kapitálu ve zvoleném podnikucs
dc.title.alternativeControlling of working capital in a selected companyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBased on theoretical assumptions the thesis is focused on controlling of working capital, its functions and targets, which are the basis for the analysis of the PEARTEC´s Ltd. controlling activities. The empirical part of the thesis characterizes the selected company, its business activities and together with calculations of financial indicators in the years 2012-2015 builds the basis for evaluation of the effectiveness of financial management. The last part includes suggestions for an improvement of working capital activities in selected company.en
dc.subject.translatedcontrollingen
dc.subject.translatedworking capitalen
dc.subject.translatedfinancial managementen
dc.subject.translatedeffectivenessen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Maskova_M_K14N0080P.pdfPlný text práce2,75 MBAdobe PDFView/Open
pv maskova.pdfPosudek vedoucího práce585,06 kBAdobe PDFView/Open
po maskova.pdfPosudek oponenta práce474,92 kBAdobe PDFView/Open
maskova obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce280,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23293

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.