Title: Měření výkonnosti neziskové organizace Techmania Science Center, o.p.s.
Other Titles: Efficiency measurement of non-profit organization Techmania Science Center, o.p.s.
Authors: Rybová, Sabina
Advisor: Krechovská Michaela, Ing. Ph.D.
Referee: Wendler Viktor, Ing. M.B.A.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23296
Keywords: nezisková organizace;výkonnost;model caf
Keywords in different language: non-profit organization;efficiency;model caf
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na měření výkonnosti neziskových organizací. Hlavním cílem práce bylo posoudit výkonnost neziskové organizace Techmania Science Center o.p.s. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá charakteristikou neziskových organizací v České republice a modely měření a řízení výkonnosti vhodné k aplikaci v neziskových organizacích. Praktická část je za měřenana analýzu stávajícího způsobu měření výkonnosti v organizace a na posouzení výkonnosti organizace. Byly analyzovány důležité ukazatele výkonnosti a k implementaci v organizaci byl navržen model CAF, jenž při analýze výkonnosti uplatňuje komplexní přístup a vede ke zlepšování výkonnosti.
Abstract in different language: The thesis is focused on the efficiency measurement of non-profit organizations. The main objective was to evaluate efficiency of non-profit organization Techmania Science Center o.p.s. The thesis consists of theoretical and practical part The theoretical part describes non-profit organizations in the Czech Republic and the measurement and management models of efficiency for non-profit organizations. The practical part is focused on analysis existing method of efficiency measurement in organization and the efficiency evaluation of organization. Important efficiency indicators were analysed and to the implement in the organization was proposed model CAF.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Rybova.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
po rybova.pdfPosudek oponenta práce562,62 kBAdobe PDFView/Open
rybova pv.pdfPosudek vedoucího práce502,03 kBAdobe PDFView/Open
rybova obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce259,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23296

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.