Title: Ekonomika a financování sportu na příkladu konkrétní instituce
Authors: Zýková, Monika
Advisor: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Referee: Krechovská Michaela, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23309
Keywords: financování sportu;zdroje financování;sportovní klub;sponzoring
Keywords in different language: financing of sport;sources of funding;sports club;sponsorships
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá financováním sportu v České republice. První kapitola definuje obecným pojem sport a jsou vymezeny makroekonomické aspekty sportu. Druhá kapitola se zabývá analýzou financování sportu v České republice. Největší část kapitoly je věnována financování z prostředků státního rozpočtu a z příjmů loterijních a sázkových společností. Ve třetí kapitole je představena zvolená TJ Košutka Plzeň, je uvedena její historie, včetně vymezení orgánů jednoty a jednotlivých sportovních oddílů. V následující čtvrté kapitole je rozebráno financování jednoty. Jsou analyzovány jednotlivé příjmy a výdaje jednoty. Pro zhodnocení financování je využita SWOT analýza. Poslední kapitola se věnuje shrnutí problematiky financování sportu. Dále jsou zde uvedeny návrhy konkrétních doporučení pro zefektivnění financování TJ Košutka Plzeň.
Abstract in different language: Presented diploma thesis is focused on the system of sport financing in the Czech republic. The first chapter defines the general concept of sport and the macroeconomics aspects of sport. The second chapter analyzes the financing of sport in the Czech republic. The largest part of this chapter is devoted to funding from the state budget and contributions from lottery and betting companies. The third part introduces Košutka Pilsen (sporting unity), it´s history is presented including the definition of organ of the unity and individual sports clubs. In the following fourth chapter, there is analysis of the financing of the unity. It deals with various incomes and expenditures of the unity. There is used the SWOT analysis to evaluate the funding. The last chapter is devoted to the summary of the issue of the financing of sport. There are proposals for concrete recommendations for streamlining financing of TJ Košutka Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Monika ZYKOVA.pdfPlný text práce2,67 MBAdobe PDFView/Open
pv zykova.pdfPosudek vedoucího práce602,5 kBAdobe PDFView/Open
Zykova po.pdfPosudek oponenta práce725,5 kBAdobe PDFView/Open
zykova monika obhj.pdfPrůběh obhajoby práce252,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23309

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.