Název: Potlačení mrtvých časů v napěťovém střídači
Další názvy: Suppression of dead times in voltage-source inverter
Autoři: Matys, Vojtěch
Vedoucí práce/školitel: Janda, Martin
Oponent: Talla, Jakub
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2331
Klíčová slova: mrtvý čas;napěťový střídač;úbytek napětí;deformace proudu;kompenzace;frekvenční analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: dead time;voltage inverter;voltage drop;current deformation;compensation;frequency analysis
Abstrakt: Tato práce se zabývá problematikou mrtvých časů v napěťových střídačích. Jsou zde nastíněny a matematicky popsány důsledky zavedení mrtvých časů. Tyto mrtvé časy lze kompenzovat pomocí různých metod. Některé z nich jsou zde popsány. Úkolem této práce je též sestavení matematického modelu pohonu a simulování vybraných ustálených průběhů proudů a napětí. Další část práce se zaobírá měřením pohonu, na kterém je možno kompenzovat mrtvé časy. Z naměřených výsledků se vyvodí účinnost kompenzace a provede se harmonická analýza pro kompenzované i nekompenzované průběhy proudu.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with problems of dead times implemented in voltage inverters. There are sketched and mathematically described consequences of establishing dead times. This dead times can be compensated by various algorithms. Some of them are described in this thesis. The assignment of this work is form the mathematic model of drive and simulation of chosen stabilized courses of currents and voltages. Next part is interested in measurement of drive, which is able to compensate the dead times. Efficiency of compensation is deduced from measurement and the Fourier analysis is composed for uncompensated and compensated courses of current.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Potlaceni mrtvych casu v napetovem stridaci.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040575_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce316,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040575_oponent.pdfPosudek oponenta práce365,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040575_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce122,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2331

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.