Název: Ovládání vybraných přístrojů v akustických laboratořích FEL pomocí webového rozhraní
Další názvy: FEL acoustic labs equipment web remote controller
Autoři: Smitka, Vladimír
Vedoucí práce/školitel: Tureček, Oldřich
Oponent: Sýkora, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2333
Klíčová slova: embedded systém;mikrokontrolér;MCU;ARM Cortex-M3;STM32;FreeRTOS;ethernet;TCP/IP;webové rozhraní;Ajax
Klíčová slova v dalším jazyce: embedded system;microcontroller;MCU;ARM Cortex-M3;STM32;FreeRTOS;ethernet;TCP/IP;web interface;Ajax
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací modulárního zařízení sloužícího ke vzdálenému ovládání přístrojů převážně v akustických laboratořích FEL pomocí webového rozhraní. Zařízení je tvořeno základní deskou, která zprostředkovává veškerou síťovou komunikaci mezi webovým prohlížečem uživatele a rozšiřujícími deskami ovládajícími vybrané přístroje. Zařízení je postaveno na platformě STM32 a využívá operačního systému reálného času FreeRTOS. Rozšiřující desky jsou k zařízení připojeny pomocí sběrnice I2C. V systému je implementován http server nabízející uživateli komfortní webové rozhraní, které s hardwarem komunikuje pomocí technologie asynchronního javascriptu a protokolu založenému na datovém formátu JSON. Součástí práce je návrh samotného zařízení včetně desky plošného spoje a také stručný teoretický popis použitých technologií s odkazy na podrobnější zdroje.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis describes the design and implementation of a modular device aimed to remote control of measuring instruments mainly in the acoustic laboratories of Faculty of Electrical Engineering (FEL). The remote control is driven by a web interface. The device consists of the mainboard which provides all network communication among user?s web browser and the expansion boards that control selected measuring instruments. The device is built on the STM32 platform and uses the FreeRTOS realtime operating system. The extension boards are connected with the device by I2C bus. There is a HTTP server implemented in the system which provides a comfortable web interface to the user. The interface uses asynchronous javascript and a communication protocol based on the JSON format. The diploma thesis contains the design of the device including the printed circuit board and a short theoretical description of used technologies with links to additional sources.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova-prace-smitka.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040701_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce356,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040701_oponent.pdfPosudek oponenta práce342,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040701_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce121,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2333

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.