Title: Projekt a jeho plán
Other Titles: Project and its plan
Authors: Beranová, Lucie
Advisor: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23330
Keywords: projektový management;plán projektu;projekt;wbs;logický rámec
Keywords in different language: project management;project plan;project;wbs;logic framefork
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na projektový management, konkrétně na projekt a jeho plán v konkrétní společnosti. Práce je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část popisuje základní pojmy projektového managementu jako projekt a z něho odvozené další pojmy, dále popisuje logický rámec, projektové plány a řízení rizik. V praktické části je popsán projekt Muzea zemědělské techniky, poté je provedena analýza trhu, navržena marketingová strategie a stanoven rozpočet projektu. Projekt je popsán pomocí projektových plánů, poté je provedena analýza rizik a na závěr jsou popsány přínosy projektu.
Abstract in different language: Bachelor thesis is aimed on the project management, more precisely on the project and its plan in a specific company. Thesis has a theoretical and a practical part. The theoretical part describes basic facts of the project management as a project with its related ideas. Further, there is a description of a logical frame, project plans and risk management. On the other hand, there is a description of a museum project, agricultural machinery in the practical part. There is also a market analysis, there have been designed a market strategy and a project budget. The project is specified by project plans, there is the risk analysis after that and there is a project benefits and the end.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Beranova_11.pdfPlný text práce2,35 MBAdobe PDFView/Open
BP_Beranova_VP_SPR.pdfPosudek vedoucího práce718,1 kBAdobe PDFView/Open
BP_Beranova_OP_SPR.pdfPosudek oponenta práce622,95 kBAdobe PDFView/Open
BP_Beranova.PDFPrůběh obhajoby práce1,06 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23330

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.