Název: Realizace šumového generátoru pro akustická měření
Další názvy: Implementation of the noise generator dedicated to acoustic measurements
Autoři: Mištera, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Poupa, Martin
Oponent: Kraus, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2334
Klíčová slova: bílý šum;FPGA;Gaussovský šum;generátor pseudonáhodných čísel;VHDL
Klíčová slova v dalším jazyce: FPGA;Gaussian noise;pseudorandom nuber generator;VHDL;white noise
Abstrakt: Tato práce se zabývá návrhem a realizací šumového generátoru v obvodu FPGA. Posuzují se zde vlastnosti jednotlivých přístupů k řešení a volí jedno z nich. Dále je dokumentována funkční implementace šumového generátoru. Součástí jsou také měření vytvářeného šumu a statistické testy generátoru pseudonáhodných čísel, na nichž je řešení založeno. V závěru jsou další návrhy na vylepšení stávajícího stavu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on design of noise generator. It is implemented in the VHDL language and dedicated to acoustic measurements. There are considered a few different solutions and chosen one of them. The chosen solution is described in detail and its implementation is documented. The part of thesis are statistical tests of pseudorandom numbers generator and measurements of output noise as well. In the conclusion are suggested possible changes and improvements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
E09N0153P_DP.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040703_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce244,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040703_oponent.pdfPosudek oponenta práce274,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040703_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce115,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2334

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.