Title: Plán peněžních toků v části projektu Odsíření elektrárny v Opatovicích realizovaným firmou ZPA industry, a.s.
Other Titles: Cash flows plan of the project Desulphurization power plant in Opatovice implemented by ZPA industry, Inc.
Authors: Holý, Tomáš
Advisor: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Referee: Bultas Miloslav, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23354
Keywords: plán;peněžní toky;rozpočet;harmonogram
Keywords in different language: plan;cash flows;budget;scheduling
Abstract: Předložená práce je zaměřena na plánování peněžních toků. Téma bylo zvoleno kvůli jeho závažnosti a aktuálnosti v dnešní době. Cílem této práce bylo zpracování konkrétního plánu projektu a jeho peněžních toků "Odsíření elektrárny v Opatovicích". Teoretická část obsahuje základní terminologii z oblasti projektového řízení a základní pojmy peněžních toků. V praktické části je charakterizována společnost ZPA Industry, a.s. a konkrétní projekt. Práce dále obsahuje jednotlivé dílčí plány projektu a zpracované peněžní toky. Hlavním přínosem této práce je inspirace pro podobné typy projektů.
Abstract in different language: The bachelor´s thesis is focused on cash flow planning. The topic was chosen because of its relevance and timeliness today. The aim of this thesis was to process a concrete plan for the project and its cash flow - " Desulphurization plant in Opatovice ." The theoretical part contains basic terminology of project management and basic concepts of cash flow. In the practical part there is characterized ZPA Industry , Inc. a specific project. Thesis also includes plans for individual sub-project plans and processed cash flows. The work also includes plans for individual sub-project plans and processed cash flows. The main contribution of this thesis is inspiration for similar types of projects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Holy_BP.pdfPlný text práce5,11 MBAdobe PDFView/Open
BP_Holy_OP_SPR.pdfPosudek oponenta práce869,81 kBAdobe PDFView/Open
BP_Holy_VP_SPR.pdfPosudek vedoucího práce752,88 kBAdobe PDFView/Open
BP_Holy.PDFPrůběh obhajoby práce1,3 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23354

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.