Název: Využití embedded modulů pro monitoring životních funkcí pacienta
Další názvy: Use of embedded modules for monitoring patient vital signs
Autoři: Cinert, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Kropík, Petr
Oponent: Pánek, David
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2336
Klíčová slova: AT příkazy;GSM modul;Java ME;monitorování životních funkcí;tep;saturace kyslíkem;teplota;pád;výjimka;databáze
Klíčová slova v dalším jazyce: AT Commands;GSM module;Java ME;monitoring patient vital signs;pulse;oxygenation of a patients hemoglobin;fall;exception;database
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro monitorování životních funkcí pacienta. Sleduje u osoby několik životních funkcí (tep, saturace kyslíkem a teplotu) a prudké změny polohy (pád). Zařízení tyto stavy kontinuálně vyhodnocuje a v případě ohrožení, předává tuto informaci dál (záchranná služba, lékař). Veškerá data jsou ukládána v lokální databázi a následně odesílána do vzdálené databáze. Naměřená data jsou tedy s jistým zpožděním dostupná i vzdáleně pro autorizované osoby.
Abstrakt v dalším jazyce: Goal of this thesis is to design and develop device for monitoring patient vital signs. The device measures several vital signs (pulse, oxygenation of a patients hemoglobin and body temperature) and radical changes of position (downfall). The device evaluates these states and in an emergency, it sends this information further (rescue service, doctor). Data are stored in local database and they are also sent to remote database subsequently. Authorized person can see the measured data remotely with delay.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KAE) / Theses (DAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Tomas Cinert.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040709_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce314,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040709_oponent.pdfPosudek oponenta práce421,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040709_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce175,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2336

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.