Název: Posouzení výkonnosti podniku na základě bilančních pravidel
Další názvy: Assessment of the efficiency of the company based on the balance rules
Autoři: Holubová, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Jelínková Eva, Ing.
Oponent: Taušl Procházková Petra, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23385
Klíčová slova: metody finanční analýzy;finanční analýza;bilanční pravidla;klasické ukazatele finanční analýzy
Klíčová slova v dalším jazyce: methods of financial analysis;finance analysis;balance rules;classical financial ratios
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení ekonomické situace podniku Vodárna Plzeň, a.s. na základě bilančních pravidel a následně její výkonnosti. Skládá se tedy, jak z teoretické části, tak i z její praktické části, která mohla být provedena díky dostupnosti výkazů a každoročních účetních závěrek za roky 2011 - 2014. První kapitola obsahuje základní informace o vybraném podniku. Ve druhé kapitole je zmíněna teorie k výkonnosti podniku na základě klasických finančních ukazatelů, cash flow a zisku. Třetí kapitola se zabývá teoreticky samotnými bilančními pravidly. V dalších kapitolách je popsaná praktická část k výkonnosti podniku a bilančním pravidlům. Na samotném konci je zhodnocení vlivu způsobu financování na rentabilitu vlastního kapitálu a následně alternativní způsoby využití vlastních zdrojů.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis presents assessment of economic situation of the company Vodárna Plzeň, a.s. based on the balance rules and efficiency of company. Bachelor is divided into theoretical and practical part. Main sources of the practical part were used basic financial statements and annuals between years 2011 - 2014. The first chapter provides basic information about the selected company. The second chapter contains the information about performance a company based on selected classic financial ratios, cash flow and profits. The third chapter is focus on the balance rules. Next chapters described the practical section of performance and balance rules of the company. In the last part of bachelor provides a complete ratings financial method based on profitability of main capital. Then proposed measures of alternative methods that could lead to using own resources.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP HOLUBOVA Pavla.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Holubova_OP.pdfPosudek oponenta práce658,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Holubova_VP.pdfPosudek vedoucího práce675,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Holubova.PDFPrůběh obhajoby práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23385

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.