Název: Měření parametrů autorádií v závislosti na průběhu napájecího napětí
Další názvy: Measurement of supply voltage change influence to car radio parameters
Autoři: Bambásek, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Tureček, Oldřich
Oponent: Sýkora, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2341
Klíčová slova: harmonické zkreslení;jmenovitý výkon zesilovače;autorádio;infotainment;MIB entry
Klíčová slova v dalším jazyce: total harmonic distortion;nominal output power of amplifier;car radio;infotainment;MIB entry
Abstrakt: Cílem předkládané diplomové práce je navrhnout a v praxi realizovat měřící metodu, prostřednictvím které bude možné měřit některé parametry koncového stupně zesilovače. Jedná se zejména o parametry, které lze ovlivnit velikostí a průběhem napájecího napětí. Měřící metoda musí korespondovat s normami společnosti Volkswagen AG, které jsou závazné při vývoji tohoto typu zařízení. Diplomová práce slouží jako podklad při měření vybraných parametrů nově vyvíjené jednotky autorádia řady MIB Entry ve Škodě Auto a.s..
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this diploma thesis is to propose and to realize in practice the measuring method through which it will be possible to measure some parameters of the power amplifier. This is especially parameters which can be affected by amplitude and progression of voltage. The measuring method has to correspond with norms of Volkswagen AG Company which are mandatory during the development of this type of device. This Diploma thesis serves as a basis for measuring of selected parameters of the newly developing radio unit of the series MIB Entry at Skoda Auto a.s.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Bambasek.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047181_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce312,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047181_oponent.pdfPosudek oponenta práce324,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047181_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce156,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2341

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.