Title: Založení personální agentury a agentury práce
Other Titles: The Establishment of the Recruitment Company in the Czech Republic
Authors: Klail, Václav
Advisor: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Referee: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23418
Keywords: personální agentura;agentura práce;podnikatelský plán;dohoda o dočasném přidělení;rámcová dohoda o dočasném přidělení;pracovní smlouva.
Keywords in different language: employment agency;employment agency;business plan;agreement on temporary assignment;the framework agreement on temporary assignment;employment contract.
Abstract: Bakalářská práce obsahuje popis založení podniku obecně a dále založení podniku za účelem provozování agentury práce a personální agentury. Dále je v práci definován rozdíl mezi personální agenturou a agenturou práce. Je zde uveden také podnikatelský plán společnosti TODAY Servis s.r.o..
Abstract in different language: Bachelor thesis contains a description of the company establishment in general and the establishment of the company in order to operate employment agencies and recruitment agencies . The study also defined the difference between the recruitment agency and work . It also states the business plan TODAY Servis sro
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bachelor_Arbeit_Klail_CZ.pdfPlný text práce19,85 MBAdobe PDFView/Open
BP_klail_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,95 MBAdobe PDFView/Open
BP_klail_OP.PDFPosudek oponenta práce3,18 MBAdobe PDFView/Open
Klail_obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce1,19 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23418

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.