Název: Modul pro řízení klimatických podmínek ve skleníku
Další názvy: Module to control climatic conditions in the greenhouse
Autoři: Vomáčka, Václav
Vedoucí práce/školitel: Kosturik, Kamil
Oponent: Křibský, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2342
Klíčová slova: vlhkost;teplota;osvětlení;ATmega16;masožravé rostliny;řízení;Peltierův článek;elektronický startér;fotodioda;I2C;sběrnice;SHT11;BPW21
Klíčová slova v dalším jazyce: humidity;temperature;lighting;ATmega16;carnivorous plants;control;Peltiers segment;electronic starter;photodiode;I2C;SHT11;BPW21
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na návrh modulu pro řízení klimatických podmínek ve skleníku s masožravými kytkami. Jsou zde popsána použitá čidla pro měření teploty, vlhkosti a osvětlení. Na základě dat, posbíraných z těchto čidel, je navržen algoritmus pro řízení klimatických podmínek podle předem stanovených hodnot. Naměřené hodnoty jsou zobrazovány na displeji.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the design module to control the climatic conditions in greenhouse with carnivorous plants. Here are described probes for measuring temperature, humidity and lighting. The algorithm is designed to control climate conditions according to predefined values, based on data collected from these sensors. Measured values ??are presented on the display.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vomacka_DP.pdfPlný text práce2,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047182_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce279,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047182_oponent.pdfPosudek oponenta práce415,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047182_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce117,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2342

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.