Title: Modul pro řízení klimatických podmínek ve skleníku
Other Titles: Module to control climatic conditions in the greenhouse
Authors: Vomáčka, Václav
Advisor: Kosturik, Kamil
Referee: Křibský, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2342
Keywords: vlhkost;teplota;osvětlení;ATmega16;masožravé rostliny;řízení;Peltierův článek;elektronický startér;fotodioda;I2C;sběrnice;SHT11;BPW21
Keywords in different language: humidity;temperature;lighting;ATmega16;carnivorous plants;control;Peltiers segment;electronic starter;photodiode;I2C;SHT11;BPW21
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na návrh modulu pro řízení klimatických podmínek ve skleníku s masožravými kytkami. Jsou zde popsána použitá čidla pro měření teploty, vlhkosti a osvětlení. Na základě dat, posbíraných z těchto čidel, je navržen algoritmus pro řízení klimatických podmínek podle předem stanovených hodnot. Naměřené hodnoty jsou zobrazovány na displeji.
Abstract in different language: This thesis is focused on the design module to control the climatic conditions in greenhouse with carnivorous plants. Here are described probes for measuring temperature, humidity and lighting. The algorithm is designed to control climate conditions according to predefined values, based on data collected from these sensors. Measured values ??are presented on the display.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vomacka_DP.pdfPlný text práce2,81 MBAdobe PDFView/Open
047182_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce279,84 kBAdobe PDFView/Open
047182_oponent.pdfPosudek oponenta práce415,63 kBAdobe PDFView/Open
047182_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce117,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2342

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.