Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKrálová Lenka, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorŠustrová, Kateřina
dc.contributor.refereeCimler Petr, Doc. Ing. CSc.
dc.date.accepted2016-6-6
dc.date.accessioned2017-02-21T08:23:50Z-
dc.date.available2014-10-25
dc.date.available2017-02-21T08:23:50Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-25
dc.identifier62980
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23425
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá analýzou konkurenčního postavení firmy Strom Praha a.s. a přináší návrhy, jak zvýšit prodej servisních služeb, zahradní techniky a zvýšení povědomí o půjčování demo strojů zákazníkovi. Práce je rozdělena do dvou částí. Úvodní část poskytuje teoretické poznatky o konkurenci, konkurenceschopnosti a nástrojích, které jsou využívány pro analýzu konkurence. Praktická část se zabývá analýzou konkurenčního postavení firmy Strom Praha a.s. a marketingovými aktivitami. Poslední část práce obsahuje opatření k zvýšení prodeje služeb a především zahradní techniky.cs
dc.format71 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkonkurenční postavenícs
dc.subjectanalýza konkurencecs
dc.subjectanalýza prostředícs
dc.subjectmarketingové aktivitycs
dc.subjectvhodná opatřenícs
dc.titleAnalýza konkurenčního postavení vybrané firmycs
dc.title.alternativeAnalysis of the competitive position of the selected companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with the analysis of the competitive position of the company Strom Praha a.s. and provides suggestions on how to increase sales service, garden equipment and raising awareness about lending demo machines to the customer. The work is divided into two parts. The introductory part provides a theoretical knowledge of competition, competitiveness and tools that are used for competitive analysis. The practical part analyzes the competitive position of the company Strom Praha a.s. and marketing activities. The last part contains measures to increase sales and services mainly garden equipment.en
dc.subject.translatedcompetitive positionen
dc.subject.translatedcompetitive analysisen
dc.subject.translatedenvironmental analysisen
dc.subject.translatedmarketing activityen
dc.subject.translatedappropriate measuresen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Sustrova_Katerina.pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
Sustrova_O.pdfPosudek oponenta práce541,33 kBAdobe PDFView/Open
Sustrova_v.pdfPosudek vedoucího práce655,84 kBAdobe PDFView/Open
Sustrova_P.pdfPrůběh obhajoby práce190,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23425

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.