Název: Naprogramování a zprovoznění řídicí jednotky se zaměřením pro automobilový průmysl
Další názvy: Programming and operation of the automotive electronics control unit
Autoři: Elis, Luděk
Vedoucí práce/školitel: Kubík, Michal
Oponent: Turjanica, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2343
Klíčová slova: emulátor;ECU;HiL;testování;simulink;embedded coder;model;PROVEtech;rychlý vývoj;automobilová technika
Klíčová slova v dalším jazyce: emulator;ECU;HiL;testing;simulink;embedded coder;model;PROVEtech;rapid prototyping;automotive
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá naprogramováním emulátoru řídicí jednotky automobilu pomocí modelovacího prostředí Matlab-Simulink. Úvodní část se zabývá použitím universálních testovacích emulátorů a možnostmi jejich programování. Následuje popis konkrétně použitého emulátoru včetně všech jeho rozhraní a možného využití. Dále jsou uvedeny vlastnosti Simulinku a jeho nastavení pro základní používání knihovny Embedded Coder. Pátá kapitola se zabývá konfigurací programu PROVEtech:TA. Další dvě části jsou věnovány popisu vytvořených modelů. Model řídící jednotky nahraný v emulátoru a model prostředí nahraný v ?HiLu. V poslední kapitole je popis výsledků této soustavy.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented master thesis deals with programming of an emulator for a car controlling unit using the Matlab-Simulink software. The first part deals with the usage of universal testing emulators and their programming options. In the following part is description of used emulator with all of its interfaces, and potential uses. Then there are the properties of Simulink and setting for a basic library Embedded Coder. The fifth part is focused on configuration of PROVEtech:TA software. The next two sections describes the developed models. Control unit model recorded in the emulator and environment model recorded in ?HiL. In the last chapter is a description of the results of this system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Ludek_Elis.pdfPlný text práce4,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047183_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce423,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047183_oponent.pdfPosudek oponenta práce445,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047183_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce103,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2343

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.