Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMičík Michal, Ing.
dc.contributor.authorWeberová, Martina
dc.contributor.refereeJaneček Petr, Ing.
dc.date.accepted2016-6-6
dc.date.accessioned2017-02-21T08:23:57Z-
dc.date.available2015-6-10
dc.date.available2017-02-21T08:23:57Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-22
dc.identifier67377
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23436
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na využití sociálních médií v komunikaci mikropodniků. V práci jsou definované základní pojmy spojené se sociálními médii, zhodnocené příležitosti i hrozby spojené s jejich používáním a demonstrované na konkrétních příkladech. Praktická část se zabývá analýzou efektivnosti komunikace vybraného podniku a následným navržením marketingové komunikace prostřednictvím sociálních médií. V této souvislosti jsou v práci sestavená doporučení pro stávající i budoucí komunikaci.cs
dc.format65 s. (76 762 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsociální médiacs
dc.subjectsociální sítěcs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectmarketingová komunikacecs
dc.subjectmikropodnikcs
dc.titleSociální média jako nástroj komunikace mikropodnikucs
dc.title.alternativeSocial media as a communication tool for microenterpriseen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis paper is focused on the use of social media in communication of microenterprises. This thesis defined the basic concepts associated with social media, evaluation of opportunities and threats associated with their use and demonstrated them on examples. The practical part analyzes the effectiveness of communication in chosen company and then designing marketing communication through social media. In this context, the thesis compiled recommendations for current and future communication.en
dc.subject.translatedsocial mediaen
dc.subject.translatedsocial networksen
dc.subject.translatedmarketingen
dc.subject.translatedmarketing comunicationen
dc.subject.translatedmicroenterpriseen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
weberova_martina_bakalarska_prace_2016.pdfPlný text práce4,79 MBAdobe PDFView/Open
Weberova_V.pdfPosudek vedoucího práce646,01 kBAdobe PDFView/Open
Weberova_O.pdfPosudek oponenta práce678 kBAdobe PDFView/Open
Weberova_P.pdfPrůběh obhajoby práce187,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23436

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.