Title: Etika a korektnost v reklamě
Other Titles: Ethics and Correctness in Advertising
Authors: Kuželíková, Michaela
Advisor: Čechurová Lenka, Ing.
Referee: Ovesleová Hana, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23442
Keywords: reklama;etika;morálka;regulace
Keywords in different language: advertising;ethics;morality;regulation
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá etikou a korektností v reklamě. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky reklamy, a také definici etiky a morálky. Následně se práce zaměřuje na problematiku zobrazení ženy v reklamě s uvedením konkrétních příkladů problematických reklam. Praktická část se zabývá dotazníkovými šetřeními, kde zjištění prvního z nich popisuje vztah českých respondentů k neetické reklamě. Následně jsou uvedeny výsledky dotazníkového šetření, zaměřeného na identifikování názorů amerických respondentů na stejnou problematiku. Výstupy těchto výzkumů jsou následně porovnány a v závěru práce je uveden návrh na zlepšení neetické reklamy.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on ethics and correctness in advertising. The theoretical part contains the introduction to the advertising as well as the definition of ethics and morality. Subsequently, the thesis focuses on the problematics of displaying woman in advertising with the examples of specific ads. The practical part deals with surveys, where the findings of the first of them determine the relationship of Czech respondents to unethical advertising. These are followed by the findings from the second survey providing American respondents´ points of views of the identical subject. These findings are subsequently compared and the thesis is concluded by recommendation for improvement of unethical advertising.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Michaela_Kuzelikova.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Kuzelikova_V.pdfPosudek vedoucího práce569,57 kBAdobe PDFView/Open
Kuzelikova_O.pdfPosudek oponenta práce670,35 kBAdobe PDFView/Open
Kuzelikova_P.pdfPrůběh obhajoby práce202,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23442

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.