Název: Etika a korektnost v reklamě
Další názvy: Ethics and Correctness in Advertising
Autoři: Kuželíková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Čechurová Lenka, Ing.
Oponent: Ovesleová Hana, Mgr.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23442
Klíčová slova: reklama;etika;morálka;regulace
Klíčová slova v dalším jazyce: advertising;ethics;morality;regulation
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá etikou a korektností v reklamě. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky reklamy, a také definici etiky a morálky. Následně se práce zaměřuje na problematiku zobrazení ženy v reklamě s uvedením konkrétních příkladů problematických reklam. Praktická část se zabývá dotazníkovými šetřeními, kde zjištění prvního z nich popisuje vztah českých respondentů k neetické reklamě. Následně jsou uvedeny výsledky dotazníkového šetření, zaměřeného na identifikování názorů amerických respondentů na stejnou problematiku. Výstupy těchto výzkumů jsou následně porovnány a v závěru práce je uveden návrh na zlepšení neetické reklamy.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on ethics and correctness in advertising. The theoretical part contains the introduction to the advertising as well as the definition of ethics and morality. Subsequently, the thesis focuses on the problematics of displaying woman in advertising with the examples of specific ads. The practical part deals with surveys, where the findings of the first of them determine the relationship of Czech respondents to unethical advertising. These are followed by the findings from the second survey providing American respondents´ points of views of the identical subject. These findings are subsequently compared and the thesis is concluded by recommendation for improvement of unethical advertising.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Michaela_Kuzelikova.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kuzelikova_V.pdfPosudek vedoucího práce569,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kuzelikova_O.pdfPosudek oponenta práce670,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kuzelikova_P.pdfPrůběh obhajoby práce202,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23442

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.