Title: Faktory ovlivňující nákupní rozhodovací proces zákazníka při nákupu automobilu
Other Titles: Factors influencing purchasing decision-making process when purchasing a car
Authors: Holdschicková, Nicola
Advisor: Čechurová Lenka, Ing.
Referee: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23443
Keywords: spotřebitel;rozhodovací proces;produkt;faktory ovlivňující rozhodovací proces;automobil
Keywords in different language: consumer;decision-making process;product;factors influencing decision-making process;car
Abstract: Předložená práce "Faktory ovlivňující nákupní rozhodovací proces zákazníka při koupi automobilu" je zaměřena na zjištění zásadních faktorů, které rozhodovací proces ovlivňují a zároveň také na zjištění intenzity působení těchto faktorů. Mezi tyto faktory lze řadit v první řadě cenu, značku vozidla, stav tachometru, barvu a jiné. V první části této práce jsou vymezeny základní pojmy, jež autorka shledává klíčové k pochopení celé problematiky rozhodovacího procesu. Následně je v práci uveden empirický výzkum a výsledky dotazníkového šetření, na jehož základě jsou utvořeny závěry ohledně faktorů, jež jsou pro spotřebitele při koupi vozu klíčové. V této bakalářské práci se autorka snaží zdůraznit rozdíly v rozhodovacím procesu mužů a žen při koupi automobilu.
Abstract in different language: The presented work "Factors influencing decision-making process of the consumer when purchasing a car" is focused on detection key factors influencing decision-making process and as well on detection intensity of the impact these factors. In these factors first of all is possible to order the price, brand of the vehicle, state of the speedometer, color etc. In first part of this work are defined some general terms, which the author finds as a key to understanding all of this issue of decision-making process. Afterward is also in the work included practical part, which means empirical research and the results of the questionnaire survey, afterwhich are made the conclusions about key factors for the consumer when purchasing a car. In this bachelor thesis is author trying to point out the difference in decision-making process when purchasing a car between men and women.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Holdschickova BP 2016.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFView/Open
Holdschickova_V.pdfPosudek vedoucího práce588 kBAdobe PDFView/Open
Holdschickova_O.pdfPosudek oponenta práce736,58 kBAdobe PDFView/Open
Holdschickova_P.pdfPrůběh obhajoby práce186,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23443

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.