Název: Souvislosti zpracování konkrétního podnikatelského záměru - vstup na trh energií
Další názvy: Contexts of elaboration of the particular entrepreneurial purpose - entrance to market with energies
Autoři: Mohammad, Ali
Vedoucí práce/školitel: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Oponent: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23444
Klíčová slova: energetický trh;elektřina;plyn
Klíčová slova v dalším jazyce: energy market;elektricity;gas
Abstrakt: Předložená bakalářská práce "Souvislosti zpracování konkrétního podnikatelského záměru vstup na trh energií" pojednává o souvislostech vstupu nového dodavatele elektrické energie a zemního plynu na energetický trh v České republice. Obchod s elektřinou a plynem je tvořen čtyřmi základními prvky. Základními prvky jsou výroba, přenos, distribuce a obchod s energií. Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části. Na teoretickou část, která se zabývá hlavně základní charakteristikou energetického trhu v České republice a dále na praktickou část, která pojednává o podnikatelském záměru nového dodavatele energií. V rámci této bakalářské práce byla provedena SWOT analýza, finanční analýza a přehled konkurence. Dále byl realizován zjednodušený kvantitativní průzkum potenciálních zákazníků formou dotazníkového šetření. V poslední řadě byla identifikována možná rizika spojená s podnikatelským záměrem.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis "Processing a particular business plan in context entering the energy market" deals with a new supplier of electrical energy and natural gas entering the energy market in the Czech Republic and its context. The electricity and gas business consists of four basic parts production, transfer, distribution, and sale. The thesis is divided in two sections. The theoretical section deals with the basic description of the energy market in the Czech Republic; the practical section introduces a business plan of a new energy supplier. As a part of the thesis, a SWOT analysis, a financial analysis, and a survey of the competition have been conducted. Furthermore, a simple quantitative research of the potential clients has been realized via a questionnaire survey. Eventually, possible risks connected with the business plan have been identified.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ali Mohammad BP.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mohammad_V.pdfPosudek vedoucího práce591,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mohammad_O.pdfPosudek oponenta práce577,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mohammad_P.pdfPrůběh obhajoby práce178,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23444

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.