Title: Souvislosti zpracování konkrétního podnikatelského záměru - vstup na trh energií
Other Titles: Contexts of elaboration of the particular entrepreneurial purpose - entrance to market with energies
Authors: Mohammad, Ali
Advisor: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23444
Keywords: energetický trh;elektřina;plyn
Keywords in different language: energy market;elektricity;gas
Abstract: Předložená bakalářská práce "Souvislosti zpracování konkrétního podnikatelského záměru vstup na trh energií" pojednává o souvislostech vstupu nového dodavatele elektrické energie a zemního plynu na energetický trh v České republice. Obchod s elektřinou a plynem je tvořen čtyřmi základními prvky. Základními prvky jsou výroba, přenos, distribuce a obchod s energií. Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části. Na teoretickou část, která se zabývá hlavně základní charakteristikou energetického trhu v České republice a dále na praktickou část, která pojednává o podnikatelském záměru nového dodavatele energií. V rámci této bakalářské práce byla provedena SWOT analýza, finanční analýza a přehled konkurence. Dále byl realizován zjednodušený kvantitativní průzkum potenciálních zákazníků formou dotazníkového šetření. V poslední řadě byla identifikována možná rizika spojená s podnikatelským záměrem.
Abstract in different language: The bachelor thesis "Processing a particular business plan in context entering the energy market" deals with a new supplier of electrical energy and natural gas entering the energy market in the Czech Republic and its context. The electricity and gas business consists of four basic parts production, transfer, distribution, and sale. The thesis is divided in two sections. The theoretical section deals with the basic description of the energy market in the Czech Republic; the practical section introduces a business plan of a new energy supplier. As a part of the thesis, a SWOT analysis, a financial analysis, and a survey of the competition have been conducted. Furthermore, a simple quantitative research of the potential clients has been realized via a questionnaire survey. Eventually, possible risks connected with the business plan have been identified.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ali Mohammad BP.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
Mohammad_V.pdfPosudek vedoucího práce591,33 kBAdobe PDFView/Open
Mohammad_O.pdfPosudek oponenta práce577,05 kBAdobe PDFView/Open
Mohammad_P.pdfPrůběh obhajoby práce178,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23444

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.