Title: Analýza volnočasových aktivit dětí a mládeže v Čáslavi
Other Titles: Analysis of leisure activities for children and youth in Čáslav
Authors: Hollegchová, Michaela
Advisor: Kunešová Hana, Ing.
Referee: Janeček Petr, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23446
Keywords: volný čas;organizovaná volnočasová aktivita;volnočasový subjekt;město čáslav;dům dětí a mládeže v čáslavi;středisko volného času;zájmová činnost;zájmové vzdělávání
Keywords in different language: leisure time;organized leisure activity;leisure centre;the town of čáslav
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na analýzu nabídky volnočasových aktivit dětí a mládeže v městě Čáslavi. Z celkového výčtu všech poskytovatelů volnočasových aktivit je Domu dětí a mládeže v Čáslavi věnována samostatná kapitola. Součástí bakalářské práce je také analýza provedeného dotazníkového šetření zaměřeného na výzkum spokojenosti obyvatel v oblasti volnočasových aktivit v Čáslavi. Závěrům a doporučením k rozšíření nebo zkvalitnění nabídky volnočasových aktivit je věnována závěrečná část práce.
Abstract in different language: The thesis aims to analyze leisure activities for children and youth, which are provided in town Čáslav. From all providers of leisure activities is analyzed in detail Centre for children and youth in Čáslav. Bachelor thesis also includes analysis of the questionnaire, which is focused on research of public satisfaction in leisure activities in Čáslav. Recommendations to extend or improve the quality of leisure activities are included in final part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hollegchova_Michaela.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
Hollegchova_O.pdfPosudek oponenta práce603,37 kBAdobe PDFView/Open
Hollegchova_V.pdfPosudek vedoucího práce557,75 kBAdobe PDFView/Open
Hollegchova_P.pdfPrůběh obhajoby práce212,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23446

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.