Název: Podnikatelská činnost vybrané firmy
Další názvy: Business activities of the selected company
Autoři: Šoffrová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Oponent: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23449
Klíčová slova: podnik;podnikání;swot analýza;marketingový mix;materiálový a informační tok
Klíčová slova v dalším jazyce: company;enterprise;marketing mix;swot analysis;material and information flow
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení podnikatelské činnosti vybrané firmy ZS Komorno, a.s. V teoretické části práce jsou popsány základní pojmy související s podnikem a jeho okolím, marketingovým mixem, SWOT analýzou, informačním a materiálovým tokem v rámci logistiky podniku. Praktická část vychází z praktických informací a věnuje se Zemědělské společnosti Komorno a. s. Pozornost je věnována SWOT analýze a marketingovému mixu společnosti, kde jsou popsány čtyři složky podniku produkt, cena, distribuce a marketingová komunikace. Další část analyzuje materiálové a informační toky společnosti. V poslední části bakalářské práce jsou uvedené návrhy a doporučení ke zlepšení pozice zemědělské společnosti Komorno, a.s. na trhu.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented bachelor thesis is focused on evaluation of ZS Komorno PLC enterprise. Basic terms related to the company and its surroundings, marketing mix, SWOT analysis, information and material flow in terms of logistics are described in the theoretical part of the paper. The practical part is based on the theoretical knowledge of ZS Komorno PLC. The main focus is on SWOT analysis and marketing mix of the company, where the four parts of a company are described product, price, distribution and marketing communication. Material and information flow are described in the following part of the paper. The final part of the bachelor thesis deals with improvement proposals and recommendations that are supposed to improve the position of ZS Komorno PLC in the market.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Soffrova_V.pdfPosudek vedoucího práce653,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Soffrova_O.pdfPosudek oponenta práce590,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Soffrova_P.pdfPrůběh obhajoby práce193,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23449

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.