Název: Porovnání metod měření akustické intenzity a výkonu
Další názvy: Comparison of sound intensity and sound power methods
Autoři: Šanovec, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Klasna, Jan
Oponent: Tureček, Oldřich
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2345
Klíčová slova: akustický tlak;akustický výkon;akustická intenzita;zvukoměr;intenzitní sonda;měření akustické intenzity;měření akustického výkonu
Klíčová slova v dalším jazyce: sound pressure;sound power;sound intensity;sound level meter;intensity probe;measurement of sound intensity;measurement of sound power
Abstrakt: Tato práce se zabývá porovnáním metod měření akustické intenzity a výkonu. Jsou zde popsány základní akustické veličiny a přístroje pro měření těchto akustických veličin. Dále jsou uvedeny principy, na kterých je založeno měření akustické intenzity a výkonu, a shrnuty normativní dokumenty zabývající se problematikou měření akustického výkonu. V poslední části této práce je zaznamenáno měření akustického výkonu, které bylo provedeno pomocí různých metod, a následně jsou tyto metody porovnány.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with comparison of sound intensity and sound power measurement methods. The basic acoustic units and devices for measurement of those units are described in there. Principles of sound intensity and power measurement are mentioned and normative documents dealing with issues of measurement of acoustic power are summarized in the thesis. In the last section of the thesis, measurement of acoustic power, which was performed by different methods, is described and those methods are compared.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_sanovec.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047185_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce307,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047185_oponent.pdfPosudek oponenta práce530,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047185_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce144,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2345

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.