Title: Návrh projektu založení a financování nestátní neziskové organizace
Other Titles: Project of foundation and financing non-government non-profit organization
Authors: Sádlíková, Michaela
Advisor: Kunešová Hana, Ing.
Referee: Petrtyl Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23460
Keywords: nezisková organizace;spolek;záchranná stanice;financování
Keywords in different language: non-profit organization;society;rescue station;financing
Abstract: Bakalářská práce se zabývá návrhem nestátní neziskové organizace záchranné stanice pro handicapované živočichy a možnostmi jejího financování. V úvodní části jsou vysvětleny termíny související s neziskovým sektorem. Hlavní část práce obsahuje návrh založení záchranné stanice. Nejprve je provedena analýza trhu, poté následuje založení neziskové organizace formou spolku a zařízení potřebných povolení. V práci jsou vyčísleny náklady spojené se založením, náklady na zařízení a vybavení spolu s provozními náklady navrhované záchranné stanice. Další část je zaměřena na možnosti získávání finančních prostředků důležitých pro provoz záchranné stanice a na vhodnou formou propagace. V poslední části jsou shrnuty zkušenosti ostatních záchranných stanic v Plzeňském kraji.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with project of foundation non-government non-profit organization rescue station for handicapped animals and possibilities of financing. In the introduction section of the work are explained terms associated with the non-profit sector. The main part includes a project of foundation rescue station. First, it analyzes the market, and then follows the foundation of non-profit organization form society and gets needed licenses. In the work are calculated the costs associated with the foundation, the cost of facilities and equipment, along with operating costs of the project rescue station. Another part is focused on the possibility of fund-raising important for the operation of the rescue station and a proper form of promotion. The final part summarizes the experiences of other rescue stations in the Pilsen region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Sadlikova.pdfPlný text práce6,01 MBAdobe PDFView/Open
Sadlikova_O.PDFPosudek oponenta práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
Sadlikova_V.pdfPosudek vedoucího práce654,19 kBAdobe PDFView/Open
Sadlikova_P.pdfPrůběh obhajoby práce186,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23460

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.