Title: Analýza marketingových činností a možností rozvoje vybrané společnosti
Other Titles: Analysis of marketing activities and opportunities to developement of selected company
Authors: Frnochová, Lucie
Advisor: Janeček Petr, Ing.
Referee: Kunešová Hana, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23463
Keywords: cestovní ruch;marketingová analýza;marketingový mix;technická památka;destinační management
Keywords in different language: tourism;marketing analysis;marketing mix;technical sights;destination management
Abstract: Tématem této bakalářské práce je: "Analýza marketingových činností a možností rozvoje vybrané společnosti". Téma je aplikováno na případ společnosti Jindřichohradecké místní dráhy a.s. Teoretická část práce seznamuje s problematikou cestovního ruchu, služeb v cestovním ruchu, dále definuje pojmy destinace a destinační management a v neposlední řadě představuje technické památky v kontextu cestovního ruchu. V praktické části práce je využito výzkumné metody dotazování k získání potřebných podkladů pro marketingovou analýzu vybrané společnosti. Dále je v práci popsán marketingový mix společnosti a sestavena SWOT analýza. Na závěr práce je předložen návrh marketingového projektu, který nabízí rozšíření marketingových aktivit vybrané společnosti v praxi.
Abstract in different language: Theme of this bachelor thesis is: "Analysis of marketing activities and opportunities to development of selected company". This theme is applied in case of company Jindřichohradecké místní dráhy a.s. Theoretical part of this thesis is focused on issue of tourism, its definition and services in tourism. Then there are explained terms destination and destination management. In conclusion of this part there is defined term technical heritage. In practical part of this thesis are used results of research conducted by GfK to gain important information, which are used for marketing management. Then there are composed analysis of marketing mix of selected company and SWOT analysis. In context of gained information, there is presented proposal of new marketing project.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analyza marketingovych cinnosti a moznosti rozvoje vybrane spolecnosti_Frnochova_Lucie.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Frnochova_V.pdfPosudek vedoucího práce697,79 kBAdobe PDFView/Open
Frnochova_O.pdfPosudek oponenta práce640,86 kBAdobe PDFView/Open
Frnochova_P.pdfPrůběh obhajoby práce202,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23463

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.