Title: Analýza a hodnocení volnočasových aktivit v Hrádku
Other Titles: Analysis and evaluation of leisure time activities in Hrádek
Authors: Svatoňová, Lucie
Advisor: Kunešová Hana, Ing.
Referee: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23467
Keywords: volný čas;volnočasové aktivity;analýza;dotazníkové šetření;hrádek
Keywords in different language: leisure time;leisure time activities;analysis;questionnaire survey;hrádek
Abstract: Bakalářská práce se zabývá analýzou a hodnocením volnočasových aktivit ve městě Hrádek. Cílem bakalářské práce je analýza a hodnocení volnočasových aktivit v Hrádku a následné uvedení návrhů na zlepšení či rozšíření nabídky volnočasových aktivit, vyplývajících z výsledků dotazníkového šetření. V úvodní části práce jsou vysvětleny odborné termíny související s volným časem a volnočasovými aktivitami a dále jsou uvedeny základní informace o městě Hrádek. Hlavní část práce je věnována analýze nabízených volnočasových aktivit v městě Hrádek a jejich hodnocení, které vyplynulo z výsledků dotazníkového šetření prováděného mezi obyvateli města. Na základě výsledků dotazníkového šetření uvádí závěrečná část práce návrhy na zlepšení či rozšíření nabídky volnočasových aktivit ve městě Hrádek.
Abstract in different language: This Bachelor Thesis is a follow analysis and evaluation of leisure time activities in the town of Hrádek. The aim of the Bachelor Thesis is to analyse and evaluate leisure time activities in Hrádek followed up by suggestions for improvement or extension of leisure time activities based on the results from the questionnaire survey. There is the explanation of the special terms connected to leisure time activities in the introduction of the Bachelor Thesis and also basic information about the town of Hrádek. The main part of the Bachelor Thesis is working with the analysis of offered leisure time activities in Hrádek and evaluation the these activities based on results of questionnaire survey done by Hrádek residents. Based on this evaluation there is the end part of the Bachelor Thesis suggesting possible extension of leisure time activities in Hrádek.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Svatonova.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
Svatonova_O.pdfPosudek oponenta práce608,41 kBAdobe PDFView/Open
Svatonova_V.pdfPosudek vedoucího práce554,61 kBAdobe PDFView/Open
Svatonova_P.pdfPrůběh obhajoby práce195,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23467

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.