Title: Analýza nabídky ubytovacích služeb pro specifické segmenty zákazníků
Other Titles: Analysis of supply of accomodation services for specific customer segments
Authors: Mochalová, Anna
Advisor: Janeček Petr, Ing.
Referee: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23472
Keywords: cestovní ruch;lázeňský cestovní ruch;karlovy vary;ubytovací služby;stravovací služby
Keywords in different language: tourism;spa tourism;karlovy vary;accommodation services;catering services
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou ubytovacích služeb v lázeňské zóně Karlových Varů. V teoretické části jsou popsány důležité pojmy, které jsou spojeny s cestovním ruchem. Dále jsou kapitoly věnovány konkrétním formám cestovního ruchu. V závěrem teoretiké části je popsán marketing v cestovním ruchu.
Abstract in different language: This bachelor thesis is an analysis of accommodation services in Karlovy Vary spa area. Theorethical part presents important terms used in tourism. Following chapters deal with special forms of tourism and tourism marketing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K12B0076P.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
Mochalova_V.pdfPosudek vedoucího práce881,32 kBAdobe PDFView/Open
Mochalova_O.pdfPosudek oponenta práce765,01 kBAdobe PDFView/Open
Mochalova_P.pdfPrůběh obhajoby práce256,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23472

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.