Title: Geografie házené: Prostorová analýza rozmístění házenkářských aktivit v ČR v letech 2009 - 2012
Other Titles: Geography of handball: Spatial analysis of handball activities in the Czech Republic in 2009/2012
Authors: Misař, Jan
Advisor: Preis Jiří, RNDr. Ph.D.
Referee: Kopp Jan, RNDr. Ph.D.
Červený Pavel, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23484
Keywords: sportovní geografie;házená;analýza;házenkářské aktivity;rozložení házené
Keywords in different language: sport geography;handball;analysis;handball activities;distribution of handball
Abstract: Sport je nejčastěji provozovanou lidskou aktivitou vůbec. Své místo si postupně získává i ve věděcké sféře, protože se tento fenomén začal zkoumat v prostoru a čase. Tato práce má navazovat na předchozí vědecké práce z tohoto oboru neboť je v práci zkoumána intenzita provozování sportovní činností a jejich vývoj v prostoru a čase se zaměřením na házenou. Práce by měla pomocí především mapových a grafických výstupů znázornit rozložení různých házenkářských aktivit na území ČR. Toto téma bylo zvoleno z důvodu, že podobná v práce v ČR nemá obdoby a z házenkářských kruhů o něco podobného byl zájem. Práce je také příspěvkem do dynamicky se rozvíjejícího oboru sportovní geografie, o níž je stále větší zájem.
Abstract in different language: Sport is the most often operated activity by human at all. Its place gradually gains in scientific sphere, since the phenomenon began to explore in space and time. This work aims to build on previous research work in this field as it is at work investigated the intensity of the pursuit of sporting activities and their evolution in space and time with a focus on handball. The work should help especially mapping and graphical outputs represent the distribution of different handball activities in the Czech Republic. This theme was chosen because similar work in the Czech labor is unprecedented and handball circles about something similar was interested. The work is also a contribution to the rapidly developing field of sports geography, which is a growing interest.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Jan Misar - 2015, ERG_FEK_ZCU.pdfPlný text práce5,26 MBAdobe PDFView/Open
Misar - p. vedouciho prace.PDFPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Misar - p. oponenta.PDFPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Misar - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce479,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23484

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.