Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 150
Šlechtová, Markéta
HIV/AIDS v České republice: geografická analýza šíření infekce mezi domácí populací a mezi cizinci.

This thesis dealwithHIV / AIDS in the Czech Republic: geographical analysis of the spread of the infection among Czech population and foreigners.The thesis contains two parts - a theoretical part which deals with the characteristics of the disease, the mode of transmissi on of...

Täglová, Pavlína
Vývoj sídla Dolní Bělá od 19. století do současnosti

This bachelor thesis deal with development of Dolní Bělá settlement from the 19th century to the present day, more precisely between 1880 and 2011. Main objective of the thesis was to analyze changes in number and structure of the population of settlement, changes in number&#x...

Prexlová, Kateřina
Pivovarnictví v Česku

The presented work focuses on the brewing industry in the Czech Republic. The goal is to describe the development of the brewing industry from 1989 to the present. It includes in particular the evaluation of the state of beer, the export, the development of the numer ...

Hendrichová, Sabina
Geografie piva - zhodnocení prostorového rozložení restauračních zařízení dle nabídky točeného piva v SO ORP Tachov

The first part of the bachelor thesis is dedicated to the theoretical basis of retail and services. The next part includes the analysis of the space distribution of the restaurant facilities in the Tachov administrative district of municipality with extended competence. Spatial di...

Langerová, Markéta
Výzkum vývoje vybraných částí města Plzně s využitím historických pohlednic a fotografií

Research of development of selected parts of Pilsen city by using historical postcards and photographs documents and assesses the development of the city in three time periods (19001947, 19481989 and 2016/2017). The selected parts of the city are various sections of Klatovska Stree...

Gebhartová, Barbora
Srovnávací studie evropských kulturních krajin UNESCO

This bachelor thesis deals with compararation of the european Unesco cultural landscapes based on pretermined paraters, which are mainly about its marketing. There is theoretical and practical part. In the theoretical part, there are some therm explained, for example culutural landscape, Une...

Vacková, Jana
Vývoj sklářského průmyslu v České republice

Bachelor thesis is focused on the glass industry in the Czech Republic. This is a traditional industry which has a very rich history and the production of glass in the present is rising. The thesis summarizes the basic facts about glass industry in the Czech Republic....

Kuncová, Žaneta
Vývoj venkovského sídla Kařez od 19. století do současnosti

This bachelor thesis deals with the development of the countryside seat Kařez from the 19th century to the present. The countryside seat Kařez is located in the Pilsen region, in Rokycany district. The goal of the thesis is to capture the development from a histori...

Milcová, Michaela
Znalost globálních problémů u žáků 1. ročníků gymnázií a dalších středních škol: případová studie města Plzeň

This thesis focuses on the area of knowledge of global issues among students of first year of state high schools. The paper describes selected topics that will help us with the orientation in global issues. For examle, terms like globalization, globalistics or category of...

Rousová, Nikola
Percepce území České republiky prostřednictvím deskových her

The thesis describes and analyses selected epistemic board games that are focusing on geography of the Czech Republic. The thesis contents the explanation theory of perception, space and mental maps. The goal of this thesis is to analyse (geospatially) questions and answers in ever...

Paroubková, Zuzana
Královácké dvorce a sklárny na území obce Hamry na Šumavě

Bachelor Thesis deals with Royal Foresthvozd, concretely the former royal area Hamry. The aim of thesis is to identify courts and glassworks, characteristics of these locations and identification of local names. The solution was used cartographic methods using software tools ArcGIS. Created&...

Fojt, Patrik
Vývoj Plzeňské aglomerace

In the first part of thesis, the terms regarding this topic are explained (agglomeration, urbanization, suburbanization, desurbanization, reurbanization). This part contains information about agglomerations and about their previous delimitation. In the next part, the Pilsen agglomeration is specified to&#x...

Kůs, Libor
Historie migrace na území Plzeňského kraje a Oberpfalz od roku 1918

This bachelors work is focused on comparison of foreign migration in the territory of Pilsen region and in the territory of Upper Palatinate, with the emphasis on the context of foreign migration events. This issue was researched mainly in terms of geographical, historical, adminis...

Plzáková, Monika
Postavení SO ORP Rokycany v regionálním rozvoji Plzeňského kraje

This bachelor's thesis is about the position of SO ORP Rokycany in regional development in the Pilsen region. In the first part of thesis there are presented theoretical basis and terms related to regional development, in the second part of thesis there is briefly in...

Fialová, Kateřina
Územní rozvoj města Plzně v posledním století

The Bachelor thesis is concerned by territorial development of the town Pilsen in the last century, because during this period were made important territorial changes. The thesis engages to the key moments in territorial development, by words and maps. On the basis of the info...

Stehlíková, Kateřina
Změny ve venkovském osídlení, porovnání tradičního venkova a suburbánní zóny

This Bachelor´s thesis deals with changes in rural settlements, comparing traditional rural and suburban areas. The objective of this Bachelor´s thesis is find out what differences are between settlements in suburban zone of Pilsen and in peripheral rural areas. In suburban zone were&#x...

Staňková, Natálie
Vyhodnocení projektů přeshraniční spolupráce v regionech Plzeňský kraj a Horní Falc

This bachelor thesis deals with the topic of cross-border cooperation in the Bohemia-Bavaria trans-border region. More specifically, it focuses on the cooperation between the Pilsen and Upper Palatinate regions within the Cross-border Cooperation Programme Objective 3 Czech Republic Free State&#...

Javornícky, Adam
Zhodnocení dopadů přeshraničních projektů v Euroregionu Egrensis v období 2007-2013 (2015)

This thesis focuses on the evaluation of the impacts of cross-border projects in the Euroregion Egrensis in 2007-2013 (2015). In the introduction of the thesis are defined the aims. There is described a methodics and also analysis of the basic literature and sources. The ...

Trnka, Jakub
Image města Plzně

This bachelor thesis researches the image of Pilsen. The theoretical part of the thesis is focused on terms image and identity. The term image is explained, specified and its conditions for its making and analysis are explained. This part is followed by characterization of the...

Hanuš, Pavel
Potenciál chráněných krajinných oblastí pro jednodenní rekreaci obyvatel Plzně

This bachelor thesis deals with evaluation of protected landscape areas potential for day recreation of the inhabitants of Pilsen. In thesis is made objective assessment of protected landscape areas potential for day recreation of Pilsen inhabitants. The goal of assessment was evaluating...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 150