Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 178
Štěbetáková, Michaela
Prostorové změny obyvatelstva Ústeckého kraje od poloviny 20. století do současnosti a socioekonomické souvislosti tohoto jevu

This thesis describes changes in population structure and density of region Usti, one of the NUTS3 regions of the Czech republic, since the half of the 20th century. This time period is divided into 3 phases. In them are compared spatial changes which happened during this...

Jílková, Tereza
Image města Plzně pohledem jeho obyvatel

The bachelor's thesis deals the image of Pilsen city from the perspective of its inhabitants. In the theoretical part are defined terms. It is the image, history, features, components, types, creation and analysis. Further the image focuses specifically on the city and urban&#...

Hamor, Mykola
Image města Plzně pohledem studentů Západočeské univerzity v Plzni

This bachelor thesis is focused on the image of the city of Pilsen. At the beginning of the thesis, the concepts of image and identity are theoretically defined. The theoretical part deals with the characteristics of urban marketing as a tool for creating and improving th...

Koštelová, Jana
Revitalizace středů měst na příkladu města Písku. Aktéři, problémy, možnosti řešení

This bachelor thesis is interested in problematics of town centres on the example of the town Písek. The main interest is to find the needs, opinions and attitudes of the key actors in the development of the town Písek to revitalise the town centre. To propose a ...

Klečková, Diana
Charakteristika periferních oblastí Plzeňského kraje

This bachelor thesis is focusing on characterization of current peripheral areas in the Pilsen region, using selected data about population, economy and social infrastructure. The main reason was to find out actual problems of those district areas, which are limiting their development. ...

Kováříková, Eva
Migrační pohyby obyvatelstva v Plzeňském kraji po roce 2000 a problémy s nimi spojené

This bachelor thesis focuses on the migration of the population in connection with the change of permanent residence. It evaluates the migration in the territory of the Pilsen region after the ...

Smejkal, Filip
Administrativně správní vývoj správního obvodu ORP Stod

This bachelor thesis deals with administrative development of the administrative district municipality with extended powers Stod., from 1921 until today. The first part of the thesis is focused on the concepts of administrative development and circumstances concerning the defined area. Administra...

Malafová, Aneta
Změna prostorového rozložení obyvatelstva Plzeňského kraje od roku 1930 do současnosti a socioekonomické souvislosti tohoto jevu

This bachelor thesis evaluates changes of spatial distribution of population in a Pilsen region from the year 1930 until the present, more exactly until 2016. This thesis also contains historical events that have significantly influenced not only the Pilsen region. Changes are evaluated...

Jirsa, Jan
Změna kvality života ve vybraných zemích Afriky v 21. století: srovnávací analýza rozvojových indikátorů

This bachelor thesis analyzes the development of human well-being in selected countries of Africa in 21st century. Focus of the thesis is comparison of landlocked and coastal Sub-Saharan Africa countries using development indicators to measure its development, as we can expect some diff...

Budek, Michal
Vývoj využívání ploch v katastru Stříbro

The submitted work is focused on development of land use in cadastre Stříbro. Cadastre Stříbro is located in the west of the Czech Republic in the district of Tachov. The development of land use is assessed in four periods. The maps that have been used are Imperial&#...

Ambrosová, Adéla
Prostorová distribuce teroristických aktivit na příkladě komparace ETA a IRA

This thesis deals with the spatial distribution of the location of the terrorist organizations ETA and IRA, which at that time were faces of Basque and Northeast nationalist. Emphasis is placed on the comparison of these terrorist organizations, which belonged to the longest active...

Charvát, Dominik
Prostorová diferenciace volební podpory TOP 09 a ANO a její determinanty

The submitted bachelor thesis focuses on spatial differentiation of election support for political parties TOP 09 and ANO 2011 in the elections into the House of Commons of the Czech Republic in years 2013 and 2017 and on the following research concerning determinants of the&#...

Potěšilová, Michala
Geografie průmyslového závodu DURA AUTOMOTIVE CZ, k. s.

The bachelor thesis is focused on the characteristics of the industrial plant DURA Automotive CZ, k.s. The studied plant is located in SO ORP Blatná. The work is divided into the several parts. In the first part are set objectives, analysis of the professional literature ...

Duspiva, Václav
Geopolitické perspektivy konfliktu na Kypru a možné důsledky pro vztah EU a Turecka

The Bachelor Thesis deals with the protracted Cyprus conflict and its impact on the relationship between the European Union and Turkey. Having regard to the access negotiations on Turkey's membership in the EU, it is necessary to scrutinize this theme because the solution of&#x...

Pokorná, Kamila
Geografie průmyslového závodu ŠKODA JS a. s.

Presented bachelor thesis is focused on the characteristics of the industrial plant situated in the district Pilsen-town, namely ŠKODA JS a.s. In the first part of this thesis are set goals of work and analysis of appropriate professional literature, which was used. The secon...

Bischofová, Martina
Vývoj koncepcí péče o životní prostředí města Plzně

This bachelor thesis focuses on the development of conceptual documents dealing with approaches to the environment in the city of Pilsen. The thesis analyzes the environmental issues in the cities, taking in consideration the situation in the present and the past. The main purpose&...

Fiala, Lukáš
Geografie sportu v Plzni: lokalizace sportovišť a postoj obyvatel ke sportu

The bachelor thesis deals with sport in Pilsen. The work is consisted into two parts. The theoretical background deals with the literature analysis of geography of sport. In the remaining section of the theoretical part, there is defined the area of interest, Pilsen. The pract...

Konopík, Lubomír
Inovace v cestovním ruchu jako impuls regionálního rozvoje na Domažlicku

The bachelor thesis is aimed to assess innovation of tourism attractiveness and their impacts on the regional development. The thesis is divided into two parts. Information about innovation issues, regional development and delimitation of tourism is in the theoretical part and th...

Taitl, Lukáš
Hodnocení zelené infrastruktury městského obvodu Plzeň 2

This study deals with the term of green infrastructure, its definition, development, typology and instruments, which help us to mitigate impacts of global climate changes and others. The paper deals with the topic from the point of supplying ecosystem services. Practical part of th...

Žák, Pavel
Hodnocení pocitové teploty na veřejných prostranstvích města Plzně

This bachelor thesis deals with Evaluation of the apparent temperature in public areas of the city of Pilsen. Wind Chill and Heat Index were chosen to evaluate the apparent temperature. Thesis has three parts. In the first part the thermal comfort mode is evaluated on the...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 178