Název: Automotivní zabezpečovací zařízení s využitím moderních technologií
Další názvy: Automotive safety system using modern sensors
Autoři: Martíšek, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Pavlíček, Vladimír
Oponent: Fiřt, Jaroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2349
Klíčová slova: automobil;autoalarm;zabezpečovací zařízení;GPS;GMS;SMS;akcelerometr;náklonoměr;kapacitní senzor;kondenzátor;spínaný měnič;zdroj;PIC;AD7151;filtr;MAX1837;MAX837;MAX16053;LT3650;TPS5430;Li-ion
Klíčová slova v dalším jazyce: car;car alarm;safety device;GPS;GMS;SMS;accelerometer;incliner;capacitive sensor;capacitor;switching converter;power supply;PIC;AD7151;filter;MAX1837;MAX837;MAX16053;LT3650;TPS5430;Li-ion
Abstrakt: Tato práce popisuje návrh zabezpečovacího zařízení pro automobily, které dokáže na základě příjmu GPS souřadnic informovat oprávněnou osobu pomocí GMS sítě o své aktuální poloze. Jako detekční čidla jsou kromě dveřních spínačů použity kapacitní senzory a akcelerometr, který plní funkci náklonoměru. Zařízení je vybaveno záložním zdrojem na bázi Li-Ion článků.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis describes design of a security device for vehicles, which is able to receive the GPS coordinates and inform some authorized person of current position via GMS network. As detection sensors are used, in addition to door contacts, capacitive sensors and accelerometer, which serves as incliner. The device is equipped with backup power source based on Li-Ion cells.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_MM.pdfPlný text práce2,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047266_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce411,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047266_oponent.pdfPosudek oponenta práce561,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047266_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce160,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2349

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.