Název: Bezdrátové měření fyziologických a technických hodnot
Další názvy: Wireless measurement of physiological and technical values
Autoři: Diviš, Václav
Vedoucí práce/školitel: Georgiev, Vjačeslav
Oponent: Holota, Radek
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2350
Klíčová slova: měření srdečního tepu;měření rychlosti kola;bezdrátový přenos na 868MHz;CC430F5135;MSP430F2410;MSP430F5229;nízkoodběrové zařízení;zařízení pro trenéra;dotykový displej;tachometr;USB přenos;programování C;C++;.NET
Klíčová slova v dalším jazyce: heart rate measurement;speed of turning wheel measurement;wireless communication on 868Mhz;CC430F5135;MSP430F2410;MSP430F5229;low power device;device for trainer;touch display;speed meter;USB communication;programming in C;C++;.NET language
Abstrakt: Cílem diplomové práce je studie možností měření srdečního tepu a rychlosti otáčení kola. Následný bezdrátový přenos pomocí mikrokontroléru a vysílače CC430F513X. V této práci kladen důraz na nízkou spotřebu zařízení a uživatelský komfort při ovládání. První část práce je rešeršní. Jsou zde popsané možné metody měření, jejich výhody a nevýhody. Metody jsou zhodnoceny z hlediska energetické náročnosti a následuje popis zvolené komunikace a mikrokontroléru CC430F5135. Ve střední části práce je věnována pozornost tvorbě zařízení pro trenéra s mikrokontrolérem MSP430F5529. Zařízení zobrazuje všechny údaje o měřených parametrech. Je zde použit dotykový displej pro zlepšení ovladatelnosti. Zařízení je možné připojit k USB portu počítače. V závěru práce je popsána tvorba programů pro řídící jednotky. Řídící kód pro mikrokontroléry byl napsán pomocí studentské verze IAR kompileru. Program pro vizualizace dat na počítači byl psaný v prostředí Visual Studio 2010 jazykem .NET a je také popsán v závěru práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The main part of the Master thesis deals with a heart-beat measurement and an exercise bike speed measurement. The design is focused on very low power consumption and user comfort. Microcontrollers and transceivers are used. At the beginning an idea is evaluated into blocks which are described. The advantages and disadvantages are discussed. The consumption for chosen type of hardware is calculated (CC430F5135). The middle part is devoted to the trainer unit which is populated by MSP430F5529 and touch display to improve a user comfort of the device. The trainer unit is connected to PC like computer through the USB port. At the end of the thesis the overall software is described. The embedded software was developed with help of student version of IAR compiler. The PC software were written in Microsoft Visual studio 2010, with .NET language.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Divis_Vaclav_Diplomova_prace.pdfPlný text práce4,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047267_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce313,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047267_oponent.pdfPosudek oponenta práce357,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047267_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce139,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2350

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.