Title: Podpora rodin s dětmi v zemích OECD
Other Titles: Support of families with children in OECD countries
Authors: Bubová, Nikola
Advisor: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Referee: Součková Radka, Ing. Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23523
Keywords: česká republika;německo;švédsko;rodinná politika;přídavek na dítě;porodné;rodičovský příspěvek
Keywords in different language: czech republic;germany;sweden;family policy;child allowance;birth grant;parental allowance
Abstract: Bakalářská práce se zabývá analýzou rodinných politik a nástrojů podpory rodin s dětmi ve třech vybraných zemích OECD České republice, Německu a Švédsku. První kapitola se zaměřuje na vymezení rodinné politiky, právní úpravy a popisů nástrojů přímé finanční podpory rodin s dětmi v rámci zemí OECD. Následující tři kapitoly popisují rodinnou politiku v každé z vybraných zemí. Největší pozornost je věnována rozboru tří nástrojů finanční podpory rodin s dětmi přídavku na dítě, porodnému a rodičovskému příspěvku. Cílem následující kapitoly je demonstrace těchto tří nástrojů na modelových příkladech rodin. Poslední kapitola porovnává a shrnuje vybrané nástroje rodinných politik v České republice, Německu a Švédsku a navrhuje možná zlepšení, která by mohla Česká republika implementovat.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the analysis of family policies and the tools used for the support of family with children in three selected OECD countries the Czech Republic, Germany and Sweden. The first chapter of the thesis focuses on the definition of family policy, legislation and description of direct financial support of family with children within OECD countries. The following three chapters describe the family policy in each of the selected countries. The main attention is paid to the three tools of family support child allowance, birth grant and parental allowance. The aim of the following chapter is the demonstration of the three tools based on model families. The final chapter compares and summarize the particular tools of family policies in the Czech Republic, Germany and Sweden and suggests recommendation for family policy in the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Podpora rodin s detmi v zemich OECD_Bubova.pdfPlný text práce423,52 kBAdobe PDFView/Open
bp pv bubova.PDFPosudek vedoucího práce930,83 kBAdobe PDFView/Open
bp po bubova.PDFPosudek oponenta práce486,95 kBAdobe PDFView/Open
bubova obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce248,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23523

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.