Title: Finanční hospodaření města Kožlany
Other Titles: Financial management of the town Kožlany
Authors: Dufková, Jana
Advisor: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Referee: Přibyl Vladimír, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23540
Keywords: město;rozpočet;příjmy;výdaje;saldo;analýza
Keywords in different language: municipality;budget;revenues;expenditures;balance;analysis
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na finanční hospodaření města Kožlany. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá charakteristikou územní samosprávy a jejím financováním. Praktická část představuje město Kožlany a následně analýzu příjmů a výdajů v letech 2010 - 2014. Na závěr je zhodnocena současná situace města a v poslední části bakalářské práce jsou navržena opatření, která by mohla zlepšit stávající finanční situaci města.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the financial management of the town Kožlany. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part is concerned with the characteristics of the area of self-government and it's financing. The practical part introduces of the town Kožlany and subsequently the analysis of incomes and expenses in years 2010 - 2014. Lastly, the current state of town is evaluated and possible improvements to its financial situation are offered.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
bo dufkova.pdfPosudek oponenta práce506,8 kBAdobe PDFView/Open
bv dufkova.pdfPosudek vedoucího práce557,84 kBAdobe PDFView/Open
dufkova obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce248,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23540

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.